Mina sidor

Publicerad:

Höjning av fjärrvärmepriset

Från 1 januari 2023 höjs den fasta månadsavgiften för en villa till 250 kr och energipriset höjs med 12 öre per kWh inkl. moms.

Det är inflation i världen och kriget i Ukraina påverkar på många sätt. Bränslepriser har höjts och inflationen har medfört ökade material- och produktionskostnader, vilket i sin tur medför höjda priser på alla områden, även fjärrvärmepriset.

En ytterligare bidragande orsak till höjt fjärrvärmepris är att vi under många år haft nytta av ett unikt samarbete med industrin i Borlänge där Stora Enso bidragit med spillvärme, upp till 40 % av den totala produktionen. Prisjusteringen beror främst på att Stora Enso nu har lagt ned sin verksamhet och att det inte längre finns någon spillvärme att ta vara på.

Från 1 januari 2023 höjs den fasta månadsavgiften för en villa till 250 kr och energipriset höjs med 12 öre per kWh inkl. moms. För en normal villakund som förbrukar 20 000 kWh per år blir årskostnaden 20 000 kr.

Prisökningar på de flesta områdena

Prisjusteringar inom de flesta av våra områden sker i årsskiftet 2022/2023.
Våra övriga pristaxor för vattentjänster, elnät och stadsnät kommer att vara klara i oktober. Avfallstaxan bestäms i kommunfullmäktige i november. Vi återkommer med priserna via faktura och på vår webbplats så snart de är klara.

Var förberedd

Börja planera för vintermånaderna och sätt undan pengar om du har möjlighet. Titta på förra vinterns faktura från oss och förbered dig på att den kommer vara betydligt högre i år. Vi rekommenderar dig också att se över din energiförbrukning. Det kan du göra digitalt på Mina sidor Länk till annan webbplats.

Läs också:
Så sänker du din elförbrukning