Mina sidor

Publicerad:

Aviserad höjning av Borlängepriset dras tillbaka

Den politiska plattformen har förändrat marknadsläget för elpriset. Detta medför att vår planerade prishöjning från 1 oktober dras tillbaka.

EU-kommissionen lämnade under fredagen 9 september åtgärdsförslag för att dra ner på energipriserna. EU-länderna är överens om att gå vidare med förslagen och väntas gå till beslut inom kort. Detta påverkar marknadspriset på el till det lägre varav vi drar tillbaka den aviserade höjningen från 1 oktober.

– Vi jobbar mot ett resultatmål. Om vi tjänar för mycket pengar sänker vi istället elpriset. Vi ser idag att vi inte behöver göra den höjningen just nu, säger Joel Norstedt, elhandelsansvarig på Borlänge Energi. Att vi alltid meddelar prishöjningar i god tid gjorde i det här fallet att vi nu får backa på den informationen när läget ändrades och vi kunde göra en annan prognos.

Marknaden är fortsatt väldigt osäker och kan svänga snabbt, Därför vill vi uppmana er kunder att hålla er uppdaterade om elpriserna och vara förberedda på att de kan stiga under vintern.

Vi kommunicerar prishöjningar på vår webbplats senast 30 dagar innan de börjar gälla och via er faktura i så god tid som möjligt.

Gällande elpris för september och oktober är 95 öre/kWh exkl. moms eller 118.80 öre/kWh inkl. moms .