Mina sidor

Publicerad:

Därför är elpriset högt

Dagens elpriser styrs av en rad olika faktorer. Norden är, via flertalet kablar, en del av Europas gemensamma energimarknad. Genom detta påverkas Sverige av energikriget mellan Europa och Ryssland vilket är en stor anledning till dagens priser. Aktuella väderförhållanden kring den förnyelsebara elproduktionen så som vatten- och vindkraft påverkar också prisbilden.

Vattenkraftens roll

I Sverige har elproduktionen legat på en normal nivå men i södra Norge har vattenmagasinen varit rekordlåga under året vilket bidragit till den ökade prisbilden.

Det finns även en geografisk utmaning då den största delen av vattenkraften finns i norra delen av landet samtidigt som den största förbrukningen av el sker i den mellersta och södra delen. I överföringen mellan norr och söder finns begränsningar som leder till att södra och mellersta Sverige behöver importera el från Norge. Grannlandet har nyligen också byggt två stora elöverföringskablar vilket gjort att elen till stor del exporteras till andra länder i Europa, för där är det bättre betalt, än till Sverige.

Läget i Europa

Priset på naturgas i Europa har under en period varit rekordhögt.

Kriget i Ukraina har inneburit strypta gasleveranser från Ryssland till flera länder vilket har medfört minskat utbud och ökat pris på naturgas. Många länder använder naturgas som den primära energikällan till bland annat uppvärmning vilket gjort den kritisk.

Ökade utsläppsrätter

När det är brist på naturgas ökar efterfrågan på kol som även det blir dyrare. Förbränning av kol ger högre utsläpp av koldioxid vilket i sin tur ger ett högre utsläppsrättspris.

Hur påverkar det här Borlängepriset?

De flesta av Borlänge Energis kunder har det vi kallar Borlängepriset. Det är ett avtal där vi med ett par års framförhållning handlar upp elen vid gynnsamma tidpunkter. Vi handlar däremot inte upp all el på förhand vilket medför att även vi just nu köper el på rekordhöga nivåer som avspeglar sig i vår prissättning. Och det vi köper idag för framtiden kommer så småningom ikapp oss och medför höjda elpriser.

En trygghet är att Borlänge Energis elhandel jobbar med ett resultatmål.
Det innebär att vi sänker Borlängepriset när målet är uppnått, så att vinsten istället gynnar dig som kund.

Artikeln är uppdaterad 12 september.

För mer detaljerad analys av prisläget läs även:

Våra elpriser
Elmarknadsanalys augusti: Energikriget mellan Europa och Ryssland fortsätter
Tidigare elmarknadsanalyser
Så sänker du din energiförbrukning