Mina sidor

Publicerad:

Peter Jonasson, VD Dala Bilgalleri, Mikael Ringi, marknadschef Borlänge Energi, Jesper Horn, projektledare, HMB Construction, Jörgen Isaksson, VD Fastighets AB Hushagen.

Solel i storformat hos Dala Bilgalleri

Ett nära samarbete med flera aktörer har lett till att Borlänge Energi nu levererat sin hittills största solcellsanläggning, en av kommunens största. På taket till Dala Bilgalleri finns kapacitet på 150 kilowatt, vilket motsvarar hushållsel för 35 villor per år.

– Solceller är en väldigt viktig del i omställningen till att producera klimatneutral energi. I takt med att fossila bränslen byts ut så ökar elanvändningen och då även belastningen på vårt elnät. Därför blir vi på Borlänge Energi extra glada när företagare och entreprenörer vill vara med och bidra till en hållbar framtid genom att producera lokal energi, säger Mikael Ringi, marknadschef vid Borlänge Energi.

Lokalproducerad energi

I februari stod den nya byggnaden på Singelgatan i Islingby klar och så även den 550 kvadratmeter stora solcellsanläggningen på taket. Hyresvärden Fastighets AB Hushagen och hyresgästen Dala Bilgalleri var tidigt överens om att solceller skulle finnas och Borlänge Energi blev den självklara leverantören och man räknar med att så mycket som 40% av elbehovet ska täckas av den närproducerade solelen.

– Det går i linje med vad vi säljer. 90 % av nybilsförsäljningen är helt eller delvis drivna av el. En förändring som skett de sista två åren. Därför är det viktigt för oss att producera egen energi och på så sätt avlasta elnätet. Vi hade också som ambition att få flytta in i en hållbar anläggning med låg driftskostnad. Jag har hela tiden känt mig trygg med Borlänge Energi förstått och levererat det vi önskade, säger Peter Jonasson, VD Dala Bilgalleri.

– När vi bygger nya fastigheter gör vi det alltid utifrån ett livscykelperspektiv. Det ska vara hållbart både ekonomiskt och för miljön. Solceller är snart lika självklart som ventilation vid nybyggen och även om vår hyresgäst skulle lämna lokalerna har vi gjort en investering för framtiden, säger Jörgen Isaksson, VD Fastighets AB Hushagen.

Underhållsfri och osynlig el

Besökaren till Dala Bilgalleri kan inte ana den stora solcellsanläggningen på taket. Fasaden mot vägen (E16) är byggd i samma höjd på alla hallarna som en så kallad ”westernfasad”. Anläggningen döljs och tar inte uppmärksamheten från fasaden. Ett medvetet val från beställaren, arkitekten och HMB Constuction AB, som byggt lokalen.

– Solceller behöver inte synas och styra utseendet på en byggnad. Funktion och design kan kombineras, säger Jesper Horn projektledare, HMB Construction.

Samarbete ger positivt avtryck för framtiden

Borlänge Energi, Fastighets AB Hushagen och Dala Bilgalleri har under hela byggprocessen haft nära kontakt med byggentreprenören HMB Construction och Solkompaniet. Vilket alla parter ser som något positivt.

– Vi har jobbat ihop för en hållbar energilösning för framtiden och det har varit fantastiskt roligt att alla varit så engagerade i det här. Att alla ser vikten i att vi ställer om till förnybar energi. I det här fallet kom initiativet först från hyresgästen, Dala Bilgalleri. Ett initiativ vi varmt välkomnar, berättar Mikael Ringi, Borlänge Energi.