Publicerad

Elmarknadsanalys juli: Elpriserna tog inte semester

Med väldigt höga energipriser på kontinenten samt mindre nederbörd fick vi inte den prisnedgång som vi ofta fått under semestermånaden juli.

Det nya energilandskapet vi har i Norden med mer väderberoende elproduktion samt flertalet nya kablar till kontinenten gav en prisvolatilitet mellan dagarna som vi inte sett tidigare. Terminspriserna framöver fortsätter rakt upp då osäkerheterna kring gasleveranser från Ryssland till Europa fortfarande är det stora ämnet inför vintern. Det rörliga elpriset landade strax under 100 öre/kWh.

Vindkraftsproduktionen under juli månad var väldigt hög. Ser man till hela Sverige så producerades 150 % av förväntad produktion.

Den hydrologiska balansen ligger på cirka minus 7 TWh där underskottet i södra Norge går till en än mer ansträngd situation inför hösten. Det har inte varit såhär lite vatten i södra Norge på över 20 år. I norra delarna av Norden ser det däremot ut att vara goda vattennivåer vilket gör att södra delarna av betalar upp till 6 gånger så mycket för sin el.

Naturgasen har varit den stora faktorn till att elpriserna gått upp så pass mycket som de gjort den senaste tiden. Priset fortsatte upp under juli då osäkerheten kring hur Nordstream 1 skulle leverera påverkade. I dagsläget levererar den cirka 20% av kapaciteten. Att bygga upp ett naturgaslager inför vintern har blivit så pass prioriterat att det börjar synas i folks vardag ute i Europa. Exempel på detta är att det i tyska offentliga byggnader så som badhus och idrottshallar endast finns kallvatten och att belysning på kyrkor och andra allmänna byggnader inte tänds på kvällarna.

Värmen i Europa påverkar utbudet av el

Koltransporterna har minskat kraftigt då en stor del av transporterna sker på floder runt om i Europa. Med värmen som kommit in har vattennivån i de stora floderna minskat och fartygen har inte kunnat transportera önskad mängd kol. Kolet fastnar därav i hamnarna och efterfrågan ökar från elproducenterna, en utbudsminskning som lett till högre kolpriser.

Kärnkraften har även den fått problem genom de höga temperaturerna under sommaren. Med högre temperaturer i vattnet kan man inte kyla ner i samma takt vilket gör att man måste dra ner på produktionen.

Den nordiska kärnkraftverken har gått på cirka 85 %. Forsmark 2 är på årligt underhåll och Olkilouto1 är åter efter årligt underhåll. Forsmark 1 och 3 har reducerad produktion på grund av för låga spotpriser enligt ägarna.

På oljemarknaden så var USA:s president Joe Biden i Saudiarabien för att få mer olja men fick kalla handen från kungariket.

Prisvolatiliteten under juli har varit ovanligt hög. När det har blåst och konsumtionen varit låg har vi sett otroligt låga elpriser medan för att bar någon timme senare passera 400 öre/kWh. Exemplet nedan visar priserna timme för timme den 4 juli.

Bild över elpris 4 juli

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh