Mina sidor

Publicerad:

Ökat uppdrag för reningsverket

Utifrån ett nytt samverkansavtal planeras det nu för att Borlänge Energis avloppsreningsverk ska ta emot avloppsvattnet från Gustafs som tillhör Säters kommun.

Det nu beslutade avtalet är till nytta för båda organisationerna. Förutom ekonomiska fördelar finns vinster även inom arbetsmiljö och inte minst miljöpåverkan.

– Kapaciteten finns och vi ser bara fördelar i det här samarbetet säger Jesper Johansson, Affärsområdeschef Vattentjänster. Delade driftskostnader skapar möjligheter som vi ska ta vara på.

– Vi får gemensamma nyttor och totalt sett så minskar utsläppen i Dalälven, säger Liv Almstedt, VA-chef Säters kommun.

Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal kommunerna emellan för avfallshantering.