Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys juni: Minskade gasleveranser fick elpriserna att stiga

Efter att Ryssland minskat sina gasleveranser steg kontrakten på elterminerna markant. Den hydrologiska balansen fortsatte att ligga på minus i Norden och vinden levererade ca 125 % av förväntad produktion.

Kärnkraften är mitt i revisionsperioden och det finska kärnkraftverket Olkilouto 3 har skjutits upp ytterligare en gång. Det rörliga priset blev det dyraste någonsin för en juni månad och den tredje dyraste månaden någonsin.

I mitten av månaden minskade Ryssland sina gasleveranser från Nordstream 1 till Tyskland avsevärt och i samband med det så meddelande Gazprom att leveranserna kan minska ytterligare, till 40 procent av möjlig kapacitet. Under samma period utbröt en större brand i den amerikanska LNG-terminalen Freeport, en av de största LNG-terminalerna i Nordamerika, vilket bidrog till en fortsatt prisuppgång på gas.

Konsekvensen av de höga gaspriserna och minskade leveranser från Ryssland har hittills varit att länder som Tyskland, Österrike, Holland, Italien och Frankrike återtagit eller planerar att återta kolkraft i drift. Kolimporten från Ryssland ska dock upphöra den 10 augusti.

Kärnkraft med broms på Olkilouto 3

Olkilouto 3 har drabbats av nya bakslag efter att man startade testdrift i början av året. Reaktorn har varit ur produktion sedan maj och den kommersiella starten har skjutits upp tre månader till december i år. Då Finland inte längre importerar el från Ryssland har den finske systemoperatören gått ut med att situationen kommer bli väldigt ansträngd under vintern då de hade räknat med att Olkilouto 3 skulle varit i drift och med sina 1 600 MW stått för mer än 10 % av landets topplast.

I Sverige har Forsmark meddelat att man förväntas öka elproduktionen på en reaktor med 100 MW varav 50 MW kommer in i samband med underhållsperioden i slutet av sommaren och 50 MW under nästa år.

Även om vi fortfarande har ett hydrologiskt underskott så har situationen förbättras i snabbare takt än förväntat. Med mycket nederbörd på rätt ställen så ligger den hydrologiska balansen på – 12 TWh

Nya elområden?

På juni månads sista dag presenterade den europeiska regulatorn en översyn av elområdena i Sverige. Något som Svenska Kraftnät ska ta hänsyn till. Förslaget som kommit är att elområde 1 och 2 ska slås ihop. Storstockholm skulle bli ett elområde och det sista elområdet skulle gå från Skåne till norra Dalarna. Om det skulle bli en förändring av elområden är en uppskattning att ändringen genomförs tidigast 2025.

Nasdaq vill få tillbaks likviditeten till marknaden

Efter finanskrisen 2008 infördes nya regler för de aktörer som ville handla elkontrakt med leverans framåt i tiden, det som fastpriserna baseras på och som benämns som elterminer.

Den största förändringen som skedde i praktiken var införandet av regelverket EMIR 2016 som bland annat inkluderade att man inte längre kunde använda sig av att en bank garanterade de ingångna kontrakten utan att man som aktör behövde sätta undan lika mycket medel som de ingångna kontrakten var värda.

Kontentan efter denna reglering blev att färre och färre aktörer ville handla elterminer då kapitalkostnaden blev så pass mycket högre. Med mindre aktörer har likviditeten successivt minskat varje år och med de höga elpriserna vi sett senaste tiden har det blivit vanligare att aktörer inte länge erbjuder fastpris, på grund av att aktörerna inte längre i sin tur kan säkra sina priser och då blir risken för stor.

Den största handelsplatsen för elterminer är Nasdaq. 2022 har likviditeten minskat med 40 % från föregående år. Nasdaq har efterfrågat att Svenska Kraftnät ska tillföra likviditet genom auktioner.Under månaden som gick har de även inlett diskussioner med EU om att återinföra tillåtandet av bankgarantier för att kunna erbjuda marknaden och i slutändan konsumenterna en produkt som önskas, att inte endast kunna köpa el med rörligt pris.

Mätvärden till 15 min upplösning

På elmarknaden i Sverige så införs nya regler i november 2023, införandet av mätvärden med 15 minuters tidsupplösning för svenska intradag- och balansmarknaderna. Övergången till 15 minuters tidsupplösning ska samordnas inom hela Norden och möjliggör att integrera mer variabel kraft i systemet. Att det rörliga priset blir med 15 minuters upplösning istället för dagens 1 timme kommer vi dock få vänta på till Q1 2024.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh