Publicerad

Kurbit AB – Dalarnas nya bolag för digitala kommunikationslösningar

För att skapa mervärde, kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar har fem av Dalarnas Stadsnät gått samman. Resultatet är det nya samverkansbolaget Kurbit – Dalarnas nu största kommunikationsoperatör.

De lokala stadsnäten äger fortfarande sina respektive fibernät (det passiva nätet) men har överlåtit det aktiva nätet till Kurbit. Det är Kurbit som, i rollen som kommunikationsoperatör, aktiverar och löpande hanterar trafiken via fibernätet.

– Kurbit är ett samarbete mellan flera av Dalarnas stadsnät för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda medborgarna i Dalarna ett brett och kvalitativt utbud av digitala tjänster.

Vi arbetar enligt öppenhetsprincipen, så alla tjänsteleverantörer är välkomna att erbjuda sina tjänster via Stadsnätens fibernät. Vi värnar om det lokala och att vi alltid ska vara en pålitlig aktör som står för det vi lovar, säger Jan Persson, VD för det nya bolaget.

Kurbit äger den aktiva utrustningen, som möjliggör anslutning till och användande av de berörda stadsnäten. Aktiv utrustning avser den utrustning som lyser upp och skickar datasignalerna i fiberkablarna samt switchar, routers och anslutningsboxar (CPE).

Det är även Kurbit som ansvarar för att fylla näten med tjänster via avtal med tjänsteleverantörerna, som sedan kan erbjuda tjänster inom internet, TV och omsorg till slutkund. Kurbit erbjuder idag tjänsteleverantörerna närmare 50 000 kunder fördelade på de fem näten, i totalt 8 kommuner.

Framåtblick

Kurbit kommer även att verka för att utveckla nya digitala tjänster för kommunernas invånare:

– I vårt uppdrag ingår också att agera som inkubator åt ägarbolagen. Det innebär att vi kommer att satsa en hel del på att utveckla tjänsteutbudet och hitta fler samarbetsområden mellan våra ägare, säger Jan Persson, VD Kurbit.

Fakta/Ägarstruktur

Ingående ägare i Kurbit är Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Dala Energi, Hedemora Energi och Malung-Sälens fibernät. Totalt sett täcker Kurbit in kommunerna i Falun, Borlänge, Leksand, Rättvik, Gagnef, Säter, Hedemora, Malung-Sälen.