Publicerad

Elmarknadsanalys april:
Kriget i Ukraina fortsätter prägla
elpriserna

Strypt leverans av gas från Ryssland och årligt underhåll av kärnkraftverk är två av faktorerna som påverkade elmarknaden i april.

Bränslepriserna fortsätter sätta sina spår i elpriserna som en följd av
kriget i Ukraina. Vädret slog om under månaden men trots att
temperaturen då steg hamnade man totalt sett på normala siffror och
med en försenad vårflod. Den hydrologiska balansen i norden ligger på cirka -12 TWh där underskottet i princip endast finns i södra Norge. Vattenkraft och vindkraftsproduktionen hamnade under månaden på normalnivåer men med stor andel förnybart i det nordiska systemet har vi fått ett stabilare elpris än på kontinenten. Det rörliga elpriset landade trots det på strax under 100 öre/kWh.

Efter att Polen, Bulgarien och Moldavien beslutat om att inte betala rysk gas
i valutan Rubel så slutade Ryssland leverera gas. Detta tillsammans med att
gaslagren generellt i Europa är låga resulterade i att bränslepriserna på kol,
olja och gas steg efter en mindre nedgång i början av månaden.

Polen har sedan tidigare fyllt upp sina lager och är dessutom inte en lika stor
importör, cirka 10 bcm/år, som andra länder vilket gör att landet bör klara sig ganska bra kommande vinter. Tillsammans med Bulgarien importerar
länderna ca 5-6% av den totala gasen från Ryssland.

Den senaste månaden har varit en styrkedemonstration av elpriserna med en
uppgång på 35%, vilket befäster tron i att vi kommer ha höga elpriser under en längre period.

Underhåll bromsar leverans

Kärnkraften har hittills i år levererat över förväntan och under månaden har
de årliga underhållen påbörjats både i Oskarshamn 3 och Forsmark 3. Med
Olkilouto 2 i Finland även den ute på underhåll så levererade kärnkraften i
Norden under slutet av månaden ca 64%.
Följetången Olkilouto 3 har skjutit fram sitt regelbundna produktionsdatum
2,5 månader till 30/9.

I takt med att kärnkraftsunderhållen startade så minskade Svenska Kraftnät
överföringsmöjligheterna inom landet. Prisskillnaderna inom landet
elområden består och i skillnaden mellan norra och mellersta Sverige så
landade prisdifferensen på ca 35 öre/kWh