Mina sidor

Publicerad:

1.      

Borlänge Energi vill vara drivande i arbetet med att göra Borlänge till en klimatneutral stad 2030. Mats -Erik Olofsson VD, Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg och Lena Lagerstam, styrelseordförande.

Vi skriver på för ett klimatneutralt Borlänge

Tillsammans med tolv andra aktörer har Borlänge Energi idag satt ett högt mål och skrivit på det klimatkontrakt som innebär att staden om åtta år inte längre ska ha någon negativ påverkan på klimatet.

Kontraktet skrevs på under en kickoff på Dalarna Science Park på måndagsförmiddagen och är startskottet för arbetet med innovationsprogrammet Viable Cities*.

– Som ett kommunalt bolag går vi in med all kraft och möjliggör, både för oss och för andra, att jobba aktivt med en omställning. Det är en utmaning men tillsammans kommer vi att klara det, det finns det inga tvivel om. Det viktigaste nu är att vi konkret genomför förändringar. Borlänge Energi har jobbat med det här under en länge tid och vi kommer att fortsätta utveckla alla våra verksamheter i rätt riktning, säger Mats-Erik Olofsson, Vd.

Ett femtiotal representanter från kommun, näringsliv och civilsamhälle fanns på plats när underskrifterna sattes och alla verkar rörande överens om att arbetet som nu följer måste vara drivet och i samspel.

– Det här innebär en stor omställning för alla, inte bara för dem som deltar idag. Tillsammans kan vi få saker att hända, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi.

*Om Viabel Cities

Viable Cities är ett program inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. Syftet är att snabba på den energi- och klimatomställning som krävs för att uppnå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Medlemmarna består av ett tjugotal kommuner, tre regioner, ett flertal företag, representanter för den idéburna sektorn samt universitet och forskningsinstitut.

Medlemskapet i Viable Cities innebär ett ställningstagande i hållbarhetsfrågan och möjlighet att påverka programmets inriktning och verksamhet.