Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys mars: Osäkerhet fortsätter prägla elmarknaden

Den stora osäkerheten kopplat till kriget i Ukraina har stor påverkan på energipriserna generellt. Delvis på grund av det blev mars månad väldigt ombytlig med stundtals rekordhöga elpriser.

Nivåerna i vattenmagasinen i Sverige är stabila medan nivåerna hos grannlandet Norges blir lägre och lägre, något som gör att den hydrologiska balansen i Norden ligger på -8 TWh. Månadens rörliga pris landade på över 130 öre/kWh i elområde 3.

Sedan North Sea Link och NordLink-kablarna tagits i drift har södra Norge allt oftare fått de högsta elpriserna i Norden. För Sveriges del har de nya förbindelserna inneburit att den norska vattenkraften skickats till England och Tyskland istället för till oss, vilket varit en bidragande faktor till en högre prisnivå i mellan och södra Sverige.

Solkraft på uppgång

Ett kraftslag som verkligen ökar i Sverige är solkraft. Efter 2021 är den totalt installerade kapaciteten på 1,6 GW, vilket är en uppgång på 46% jämfört med 2020.

Temperaturen påverkar i högsta grad efterfrågan i landet och med 2,6 grad varmare än normalt för årstiden såg vi att efterfrågan på el minskade.
Kärnkraften har levererat förväntad produktion, vilket har haft en stabiliserade effekt på elpriset i en orolig tid.

Vindkraftsproduktionen i Sverige har under månaden legat på 120% av prognostiserad produktion, dock kom elområde 3 endast upp i 75%.

Prisdifferenserna inom landet fortsätter och i mars var elpriset nästan 6 gånger så dyrt i mellersta/södra Sverige som i norra delarna av landet.

Repower EU

Då Ryssland stått för en stor del av energiexporten till Europa med 67% av kol, 40% av gas och 34% av olja så har energiberoendet från landet i öst varit väldigt stort.

För att samordna hur Europa ska bli oberoende av rysk energi har EU presenterat energiplanen Repower EU. I planen ska det finnas förslag för medlemsländerna på hur man till exempel kan ge direkt stöd till konsumenter. Annat innehåll är förslag för intervention i bränslepriser, pristak för elpriser och gaspriser.

Frågan om gas från Ryssland ligger högt på agendan och för att kunna byta ut den på kort sikt ser EU att flytande gas, LNG, och förnyelsebart som tänkbara ersättare. Ett tydligt mål som presenterats är att reducera 2/3 av rysk gas under 2022 och att total utfasning skett av rysk gas, olja och kol till 2027.

Innan Repower EU hade man från tyskt håll redan beslutat om att landet ska försörjas endast med förnyelsebar kraft 2035.

Energiförsörjningen i Ukraina

Nordstream 2, den stora gaspipelinen som skulle gå från Ryssland till Tyskland sattes i konkurs dagarna efter invasionen och därefter har Europa successivt minskat sin import från Ryssland. Ukraina har lyckats hålla energiförsörjningen i landet på en hög nivå och balansen i elnätet har upprätthållits genom att man minskat andelen kärnkraft till förmån för kolkraft, som är mer reglerbar. Vattenkraften har man sparat på och eftersom att rysk gas fortfarande levereras till Ukraina så eldar man den först.

Europas största kärnkraftverk Zaporizhzhya med sina 5 700 MW har tagits över av Ryssland och levererar inte längre ut el på det Ukrainska elnätet. Energiförsörjningen till samhällsviktiga anläggningar har prioriterats och de får oftast sin el gratis från sitt energiföretag. Ukraina har historiskt synkroniserat sig med det ryska elnätet men har under månaden anslutit sig till det europeiska elnätet istället.

Efter invasionen har den Ukrainska elanvändningen minskat från 19 GW till 13 GW.