Mina sidor

Publicerad:

Hur omvärldsläget påverkar Borlänge Energis leveranser

Frågor har uppstått om hur kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland påverkar Borlänge Energis leveranser och energiförsörjning.

Som leverantör av el, vatten, värme och stadsnät är Borlänge Energi en samhällsviktig funktion. Vårt fokus just nu ligger i att se över beredskapen för att upprätthålla samhällsviktiga leveranser vid eventuella störningar.

I dagsläget påverkas inte våra leveranser och enligt Energimyndigheten är energiförsörjningen i Sverige över lag stabil, trots omvärldsläget. Vi kan däremot räkna med att priserna på el och bränsle kommer att variera i en högre grad än normalt.

Borlänge Energi har sedan tidigare god beredskap för driftstörningar och brist på leveranser. Det finns planer för hur vi ska agera vid störningar.

Vi ser över vår säkerhet överlag. I beredskapsarbetet ligger det att göra risk- och sårbarhetsanalyser och se över vår uthållighet i form av resurser och bemanning.

Borlänge Energi följer utvecklingen noggrant och vi samverkar med andra aktörer som Borlänge kommun, nationella myndigheter och andra branschföreningar.

Läs mer om hur kriget i Ukraina påverkar Sveriges energiläge på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.