Publicerad

Elmarknadsanalys februari: Geopolitisk osäkerhet får energipriser att rusa

Med Rysslands intåg i Ukraina har energipriserna blivit högre under månaden och de framtida elpriserna har drivits upp. Februari blev en varm, blöt och blåsig månad och kärnkraften levererade bra. Tack vare den goda tillgången på fossilfri el i Norden blev elpriserna inte lika höga som nere på kontinenten. Det rörliga priset sjönk från föregående månad men ligger fortfarande på höga nivåer.

Minskade gasleveranser och oro inför en eventuell bristsituation har gjort att gaspriset stigit rejält under februari. Även om den europeiska importen av rysk gas är på historiskt låga nivåer så importeras trots allt ca 30 % av Europas totala gasbehov från just Ryssland. Med minskad tillgång på gas har både priset på olja och kol rusat under månadens sista vecka. Sedan årsskiftet har priset på att köpa kol mer än tredubblats och gas mer än femdubblats.

Tillgången på energi har generellt sett varit god i Ukraina efter invasionen och landet har i slutet av månaden gått över till att synkronisera sitt elnät med Europa istället för Ryssland.

Vindkraft

Vindkraften levererade 140 % av förväntad produktion i Sverige och den hydrologisk balansen ligger på strax under normalen. Med god tillgång till vattenkraft i norra Sverige och höga elpriser på kontinenten fick vi återigen se prisdifferensen inom landet. I elområde 3 där Borlänge finns har vi hittills under året haft cirka 5 gånger högre elpris än i norra Sverige.

Kärnkraft

Oskarshamn 3 stoppades under nio dagar efter att någon form av skräp hamnat i bränslebassängen och skavt hål i en bränsleinkapsling. Felet rapporterade i november och skulle åtgärdats vid den årliga revisionen men valdes att tidigareläggas efter tillgängligheten av leverantörer. Trots stoppet har kärnkraften levererat 96 % av förväntad produktion under månaden.

Olkiluoto 3, som blir Europas största kärnkraftsreaktor har efter en testfas som inleddes i december, skjutit upp startdatum för fullskalig drift ytterligare en månad. Vattenfall har efter Rysslands invasion av Ukraina beslutat att sluta köpa kärnkraftsbränsle från Ryssland.

President Macron tillkännagav i början av månaden ett beslut om att bygga sex nya kärnreaktorer i Frankrike och en förstudie för att bygga ytterligare åtta för att möta ökad efterfrågan. Kärnkraften levererade långt under förväntan 2021 och prognosen för 2022 är att kärnkraften i Frankrike kommer att leverera den lägsta produktionen på 30 år.


En efterlängtad elektrifieringsstrategi

Med 5 övergripande områden, 12 nyckelområden och 67 konkreta åtgärdspunkter presenterade energiminister Khashayar Farmanbar i februari en strategi för det som branschen efterfrågat för att Sverige ska klara den stora energiomställningen man står inför.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande från regeringen.