Mina sidor

Publicerad:

Positiva besked om nyetablering i Borlänge

Batteriföretaget Northvolt meddelar att de ska bygga en fabrik i Borlänge vid Kvarnsvedens pappersbruk. Batterifabrikens etablering öppnar för många nya arbetstillfällen och ett växande näringsliv.

– Det här är oerhört positivt för Borlänge och för oss på Borlänge Energi. Med 1 000 nya arbeten behövs en rad nyttigheter. Det behövs bostäder, skolor, logistik och infrastruktur där vi är en stor del av att göra det till verklighet, säger Mats-Erik Olofsson, vd Borlänge Energi. Det kommer framförallt att bli en häftig och rolig resa där Borlänge går från att vara en genuin industristad till en stad som ligger i framkant i arbetet för klimatomställningen och i det är Borlänge Energi en av möjliggörarna, fortsätter han.

Fjärrvärmelösningen – en viktig fråga för Borlänge Energi

Vad som ska hända på Stora Ensos marker vid det tidigare pappersbruket i Kvarnsveden är också en stor och viktig fråga för Borlänge Energi med tanke på pappersbrukets panna, som är en del av fjärrvärmeförsörjningen. Det är ännu inte klart med vad som händer med pannan och hur den fortsatta driften ska gå till. Vi för just nu en konstruktiv dialog med Stora Enso.