Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys januari: Geopolitisk osäkerhet påverkar elpriserna

Elpriserna sjönk initialt under januari till följd av en blötare och blåsigare väderlek samt utsikter om en mild vinter.

Gaspriset rusade dock återigen halvvägs in i månaden efter att det geopolitiska läget runt Ukraina och Nordstream 2 intensifierats, något som också fick med sig elpriserna i Norden upp. 

För året första månad så slutade det rörliga priset på en bra bit över 100 öre/kWh.

Den hydrologiska balansen i Norden ligger på cirka -12 TWh där det stora underskottet fortsatt finns i södra Norge. Vindkraften har levererat över förväntan efter att stormen Malik dragit över Skandinavien och landade på 145% av förväntad produktion - ett produktionsrekord i Sverige för vindkraften på 4,2 TWh.

Kärnkraften har levererat fullt och har klassats som hållbar i EU:s taxonomi. Det finska tillkommande kärnkraftverket Olkilouto 3 har dock försenas med ett par dagar på grund av fortsatta testkörningar.

Frankrike som är en stor kärnkraftsnation har totalt 56 kärnkraftverk. 2021 levererade dock deras kärnkraft långt under förväntan och 2022 ser ut att få samma utfall. Ytterligare inspektioner måste nämligen genomföras på cirka hälften av reaktorerna efter att små sprickor upptäckts.
Med minskad kärnkraftsproduktion i Frankrike ökade produktionen av fossilfri kraft i grannländerna för att ersätta bortfallet. Detta har resulterat i högre priser på bland annat kol, gas, olja och utsläppsrätter under månaden.

Med så höga elpriser, varför startas inte de nedstängda reaktorerna i Ringhals igen?

Beslutet att stänga reaktorerna togs 2015 och betydde avveckling 5 år tidigare än planerad livslängd. Faktorer som effektskatten, ett högt investeringsbehov samt några år med låga elpriser i Norden ledde till att reaktorerna stängde av lönsamhets skäl.

Reaktorerna som numera är permanent avställda får inte återstartas enligt kärntekniklagen. Reservdelar har plockats ur, bränsle saknas och därtill är elledningarna rivna.


Elpriskompensation

Den 20 januari meddelade regeringen att man planerar att avsätta närmare sju miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Den föreslagna kompensationen, som gäller för månaderna december, januari och februari, baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll har varje månad. Modellen är utformad som en trappa i tolv steg och börjar på en användningsnivå om 700 kWh upp till 2 000 kWh.

Se trappan och ta del av frågor och svar på Regeringens webbplats:

Frågor och svar - Elpriskompensation