Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Visste du att vissa av papperskorgarna i Borlänge har så kallade "Fimpholkar" på locket? Ett utmärkt sätt att göra sig av med en fimp istället för att kasta den på marken.

Fimpen som marktäckare är så 2021

Låt inte småskräpet ramla mellan fingrarna från 1 januari. Då införs nämligen lagändringen som kan ge böter på 800 kronor om du kastar till exempel fimpar eller tuggummi på marken.

Nyheten om en breddad lagstiftning som innefattar även skräp av mindre storlek fick stort genomslag i höstas. Det var då regeringen beslutade i enlighet med proposition 2020/21198 som handlar om producentansvar och nedskräpningsansvar. Tiotusentals personer hade då skrivit under Håll Sverige Rents namninsamling som bidrog till att målet uppmärksammades och att lagen togs i mål.

Dalakommunerna och de kommunala avfallsorganisationerna, samordnat av
DalaAvfall* har tillsammans med Håll Sverige Rent och Visit Dalarna startat ett
långsiktigt arbete mot nedskräpning. I maj genomfördes en kampanjvecka som
fokuserade på just fimpar, ett litet skräp men som är så ofta förekommande att det
skapar enorma mängder. Bara i Dalarna slängs 30 miljoner fimpar om året på
marken.

Jenny Croneryd, enhetschef på Stadsmiljö drift säsong på Borlänge Energi och sammankallande gata/park nätverket i Dalarna:

–När det gäller fimpar så skulle man önska att en informationsspridning om att
fimpen innehåller både plaster och gifter skulle räcka för att den inte ska slängas
på marken. Tyvärr är det sällan så enkelt när en beteendeförändring ska till. Vi
välkomnar ändringarna i miljöbalken och får från 1 januari stöd i vårt arbete
genom att det även kan svida i plånboken släppa fimpen där man står.

Enligt mätningar Håll Sverige Rent gjort står fimpen för 62 % av allt skräp. Förutom
den negativa upplevelsen av nedskräpning så hamnar fimpen också lätt i dagbrunnar och de skadliga ämnena kommer vidare ut i våra vattendrag.

*DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommunernas avfallsverksamheter med ansvar för hushållsavfall (renhållare) som ska främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet,kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten.

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies