Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys oktober: En varm och blöt månad

Vinden levererade över förväntan under oktober och vi fick också se en prisnedgång i samband med höstfloden - ända ner på minussidan. En skarp kontrast från de höga nivåerna i september.

Energipriserna på kontinenten har även de lugnat sig med en prisnedgång på både kol och gas. Kärnkraften har levererat på strax under 100 % av tillgänglig produktionskapacitet och prisskillnaderna inom landet fortsatte att vara påtagliga. Trots att många faktorer bidragit till ett lägre elpris landade det rörliga priset på runt 70 öre/kWh för månaden.

Även om den hydrologiska balansen fortfarande är på minus har den förbättrats avsevärt under månaden i takt med att höstfloden kom med full kraft. Vattenkraftsproducenterna i norr har fått köra för fullt på många platser och med de fortsatta överföringsbegräsningarna mellan norra och södra Sverige har kraften blivit instängd, något som pressat priset i norr.

Vid vädermässiga säsongsomslag brukar vindkraften leverera bra, vilket den gjorde under oktober. Vindproduktionen blev ca 130% över förväntan vilket även det bidrog till prisnedgången. Detta till trots fick vi med anledning av stora överföringsbegräsningar och mycket väderberoende kraftproduktion bara några timmar efter minuspriser toppar på 300 öre/kWh i södra Sverige.

Temperaturen under månaden har varit 18% eller 1,8 grader varmare än normalt i Norden.

När Forsmark 3 kom tillbaka från sitt årliga underhåll i mitten av månaden var både Sverige och Finlands alla reaktorer tillbaka i full drift inför stundande vinter. Att alla reaktorer i Sverige och Finland körs med full effekt är ovanligt men välkommet av konsumenter i Norden.

Energipriserna är fortsatt väldigt mycket högre i Europa än i Norden då de fossila bränslena utgör en större andel av produktionsmixen där. Med ett högre pris på kol och gas slår en prisuppgång på de råvarorna tydligt på elpriset. Låga gaslagernivåer och en allt mer utbredd oro, bland annat över att Ryssland inte ska leverera tillräckligt med gas, har gett rekordpriser. I oktober saktade prisuppgången på marknaden av efter att Putin meddelat att Ryssland kommer att förse Europa med gas direkt efter att lagren i Ryssland är fyllda.

Kolet har följt med gaspriset upp då efterfrågan ökat kraftigt på el under året i takt med att världekonomin återhämtats sig efter pandemin . Kina som är världens största elproducent med kol utlöste en större prisnedgång även på kol när dom initierade ett importförbud av kol och istället ökade produktionen inom landet.

Varför har vi olika elpris i Sverige?

Sverige har haft olika elprisområden sen 2011 efter att EU krävde att Sverige skulle att hantera överföringsbegränsningarna inom landet för att inte diskriminera andra delar av Europa.
Under 2020 hade vi stängt två kärnkraftsreaktorer i Ringhals, men då vi hade ett stort överskott av vattenkraft syntes inte överföringsbegränsningarna, alltså prisskillnaderna mellan elområdena, lika tydligt. När vi klev in i 2021 och hade en väldigt kall vinter, synliggjordes dessa begränsningar och Sverige delades in i lågprisområde (norra Sverige) och högprisområden (södra Sverige).
När inte kraften har kunnat skickas neråt i landet har södra Sverige inte klarat av att matcha områdets efterfrågan på el vilket gjort att importen av el satt priset där.

Då priset på el från importländerna oftast är betydligt högre än i Norden påverkar de tydligt södra Sverige.

Regeringen har de sista veckorna visat att man är öppna för att se över hur indelningen av elområdena är utformade i ett försök få en jämnare prisbild i landet. Ett av förslagen är att mellersta och södra Sverige skulle slås ihop till ett elområde, vilket skulle resultera i ett högre elpris i mellansverige där Borlänge räknas in.