Publicerad

Ditt pris för vattentjänster

I september publicerade Nils Holgersson-gruppen sin delrapport om VA-priserna i landet. Borlänge ligger under medel år 2021 och skulle finnas där även med prishöjningen 2022 inräknad.

I rapporten kan man läsa om att priserna för vatten och avlopp på ett år har ökat med i genomsnitt 4,8 procent, men att prisökningarna skiljer sig stort beroende på var i Sverige man är bosatt. För Borlänge är siffran 3,6 procent vilket alltså gäller år 2021. Vi har även kommunicerat till våra kunder att procentsatsen för 2022 kommer att vara 4,5 procent.

Jesper Johansson, Affärsområdeschef Vattentjänster, förklarar höjningarna och varför de är viktiga för att kunna möta kommande behov.

– Ur ett kundperspektiv är vattentillgång och vattenanvändning punkter som faller under kategorin ”saker som ska fungera i alla lägen”. Vi är helt eniga och tar uppdraget att tillgodose både nuvarande och kommande behov på fullt allvar. Förutom nödvändiga investeringar och vidareutveckling av ledningsnäten har vi också en allmän kostnadsutveckling som ska räknas in. Vatten, särskilt det från Badelundaåsen, är en fantastisk naturresurs som förtjänar att ”serveras” till Borlängeborna i ett lika fantastiskt ledningsnät.

För dig som vill veta mer:

Nils Holgersson:
VA-priserna upp 4,8 procent – stora skillnader mellan kommunerna. Länk till annan webbplats.

Vår branschorganisation Svenskt Vattens har lämnat en kommentar till årets Nils Holgerssonrapport (VA-delen) och hänvisar också till sin egen taxerapport

Svenskt Vatten 30/9-2021:
Nils Holgersson flyger vidare Länk till annan webbplats.
Kommentarer till 2021års taxestatistik Länk till annan webbplats.

Ur kommentarens sammanfattning:
”Förändringarna av VA-taxorna i Sverige under det senaste året ligger ungefär på den nivå som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig nationellt för att klara investeringsbehoven de närmaste 20 åren. Den nivån är 4% per plus inflation, motsvarande en fördubbling under perioden. De senaste åren har höjningarna legat i underkant, så det finns ett gap att ta igen.”