Publicerad

Elmarknadsanalys september: Rekordhögt pris och stora skillnader över landet

Underskott i vattenmagasinen har tillsammans med svaga vindar och väldigt höga bränslepriser dragit upp elpriset och gjort september till den dyraste månaden någonsin i Norden.

Skillnaden mellan Sveriges prisområden blir större och större där södra Sverige, SE4, sticker ut. Trots att Svenska Kraftnät inte avropat det oljeeldade Karlshamnsverket har de kört ovanligt mycket under månaden tack vare de höga priserna. Bränslepriserna fortsätter sin uppgång vilket bidragit till så pass höga elpriser på kontinenten att flertalet länder börjat subventionera el.

Det hydrologiska underskottet från sommaren ökade och är nu en bit över-20 TWh i väntan på höstfloden. Majoriteten av underskottet ligger i Norge, speciellt södra Norge, där det finns stora magasineringsmöjligheter.

Utöver stormbyar som träffade nästan hela Sverige i mitten på månaden har vi haft lite vind vilket gjort att vindkraften levererade 89% av förväntad produktion.

Kärnkraften har haft ett par reaktorer ute ur produktion på grund av årlig revision, något som gjort att kärnkraften levererat ca 80% av installerad kapacitet.

Prisskillnaderna mellan Sveriges prisområden fortsätter

Sedan Sydvästlänken togs i drift har inte överföringskapaciteten mellan elprisområdena SE3 och SE4 ökat utan snarare minskat. Anledningen kan härledas till felflytet som beskrevs i föregående månadsanalys. Resultatet av denna begränsning leder till att SE4 priskopplar alltmer frekvent med tyska priser och drar isär Sverige prismässigt på elmarknaden. SE4 fick under månaden tre gånger så högt elpris som norra Sverige.

Det höga elpriset har lett till att det oljeeldade Karlshamnsverket kört två block, och eldat 140 000 liter olja i timmen merparten av månaden. Inte aktiverat av Svenska Kraftnät utan på grund av att priset i SE4 varit så pass högt att det varit lönsamt.
Trots att SE4 merparten av månaden importerat kraft från kontinenten har Sverige varit nettoexportör av el även denna månad.

Gas och kolpriset har drivits upp mycket utav utbudsproblem och hög efterfrågan, speciellt från Asien. Vilket gjort att gas och kolpriserna fortsatt sin trend uppåt och har nu tredubblats på ett år. Utsläppsrätterna fortsätter även dom i samma takt och ligger på ca 65 euro.

Även om vi har höga elpriser i Sverige är det ännu dyrare generellt i Europa. EU-kommissionen kommer ta fram olika förslag på kortsiktiga åtgärder som EU-länder kan använda mot skenande elpriser för att motverka energifattigdom. Vissa länder till exempel Frankrike och Spanien har dock redan börjat agera genom att börja subventionera hushållens elräkningar.