Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Elmarknadsanalys augusti: Elpriserna fortsatt på höga nivåer

Trots stundtals mycket nederbörd under augusti blev det en torr månad och den hydrologiska balansen minskade till minus 15 TWh. Vindkraften levererade ca 120% av vad som prognostiserades och kärnkraftens utmaningar fortsätter.

Svenska regeringen godkände utökat mellanlager för kärnkraftsavfallet i Oskarshamn. De europeiska elpriserna slår prisrekord efter prisrekord i takt med att energipriserna fortsätter uppåt. Prisskillnaderna mellan elområdena i Sverige fortsätter och kommer sannolikt bestå då SvK tydliggjorde varför de stora överföringsbegränsningarna gjorts.

Kärnkraften i Sverige har haft mindre problem med tillfälliga snabbstopp i Forsmark och båda Ringhalsreaktorerna medan den kommersiella starten för Olkiluoto 3 i Finland på 1,6 GW har försenats än en gång, denna gång med tre månader till juni 2022.

Den svenska regeringen godkände att utöka mellanlagret för kärnkraftsbränsle för att undvika nödstopp för svensk kärnkraft. Slutförvaring måste vara på plats innan 2024 då det utökade mellanlagret för kärnkraftsbränsle då är fullt.
Olja, kol, gas och utsläppsrätter fortsätter utvecklas starkt där utsläppsrätterna slagit prisrekord under augusti på över 60 euro per ton. Höga priser på kontinenten bidrar starkt till ökade priser när tillgången på kärnkraft och vattenkraft är låg. De rörliga elpriserna i norden fortsätter ligga på väldigt höga nivåer och fastpriserna fortsätter rejält uppåt inför vintern med ca 20% upp senaste månaden. Trots att de nordiska priserna gått upp rejält så ligger vi långt under de europeiska tack vare vår starka utbyggnad av förnyelsebart.

Internationellt

Med nya försörjningsstörningar på både gas- och kolmarknaderna ökade priserna ytterligare och drog med sig samtliga kraftpriser internationellt. Kina godkände ett antal nya kolgruvor pga den inhemska efterfrågan och Indonesien förbjöd kolexport innan de inhemska leveransskyldigheterna uppfyllts. Den amerikanska orkansäsongen fortsätter vilket begränsar utbudet och därmed bidrar även de till höga energipriser internationellt.

Överföringsproblematiken i Mellansverige

Under sommaren har SvK begränsat överföringskapaciteten till södra Sverige kraftigt. Trots att Sydvästlänken på 6,2 MW tagits i drift har överföringskapaciteten till Skåne minskat under månaden.

Kartbild som visar sydvästlänken

De senaste åren har Ringhalsreaktorerna 1 och 2 tagits ur drift på kommersiella grunder och under sommaren när Ringhals 3 och 4 varit under revision har inte elnätet, som är uppbyggt för 4 reaktorer i Ringhals, kunnat hantera flödesändringen. SvK har sett två kritiska punkter i Mälardalen som blir hårt belastade av denna flödesföräning därför har man minskat kapaciteten söderut för att undvika en systemkollaps. Det är alltså inte överföringskapaciteten mellan prisområdena som är utmaningen, utan de två kritiska punkterna som uppkommit efter Ringhals 1 och 2 tagits ur drift som begränsar elöverföringen till södra Sverige.

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies