Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Elmarknadsanalys juli: Höga elpriser i Europa

Vattenkraftsproducenterna har likt under hela våren haft bra kontroll på vattnet och kunnat hålla uppe prisnivåerna. Tillsammans med låg vindkraftsproduktion samt höga priser på kontinenten resulterade det i de högsta Nordpoolpriserna för juli månad någonsin. Svenska Kraftnät har tecknat avtal med Rya Kraftvärmeverk under sommaren för att säkerställa driftsäkerheten. Kärnkraften har gått på ca 75% tillgänglighet med Ringhals 3 och 4 ute i planerad revision. Efter en sexårig försening har överföringskabeln mellan mellersta till södra Sverige, Sydvästlänken, på en maxkapacitet på 6 200 MW driftsatts under tisdagen den 27/7.

Dom rörliga priserna blev under månaden dom högsta för en julimånad sen Nordpool etablerades under 2000. Terminspriserna tog även dom ett rejält kliv upp efter Finland meddelat en ytterligare försening av kärnkraftreaktorn Olkilouto 3.

Tillströmningen till vattenmagasinen har varit låg och den hydrologiska balansen sjönk med ca 10 TWh under månaden. Vindkraften levererade under normalen och kärnkraften fick förutom dom tidigare meddelade revisionerna på Ringhals 3 och 4 sänka effekten på Oskarshamn 3 på grund av höga havstemperaturer.

På grund av den förlängda revisionen av Ringhals 3 träffade Svenska Kraftnät ett avtal med gaskraftverket Rya, utanför Göteborg, för att stötta transmissionsnätet under sommaren och stärka spänningsstabiliteten på västkusten.


Överföringsbegränsningarna från Norge och från norra till södra Sverige har förlängts från 30/9 till 15/11 av Svenska Kraftnät. Under uppstartsfasen av Sydvästlänken har Svenska Kraftnät begränsat den till 3 500 MW. Fortfarande stora prisdifferenser mellan elprisområdena, där södra Sverige priskopplar allt mer frekvent mot de betydligt högre tyska elpriserna.

Solceller fortsätter att öka kraftigt i Sverige och under årets sex första månader är det 35% fler färdiga installationer än föregående år.

Höga elpriser i Europa
De höga energipriserna bestod även i Europa under juli. Kol, olja och gas fortsätter sin starka prisutveckling och med låg produktion på både vind- och (fransk)kärnkraft slogs nya prisrekord i bland annat Tyskland.
EU kommissionen publicerade förslagen för ”Fit-for-55”, där man ska minska de europeiska utsläppen från 1990-års nivåer med 55%. Nya branscher som väntas inkluderas i Utsläppsrättshandeln satte tillfälligt fart på utsläppsrätterna.

BP lanserade under månaden den årliga statistiken på världens energianvändning. I den kan man se hur stor skillnad det är mellan världsdelarna och hur långt Sverige faktiskt kommit i sin omställning till fossilfri energiframställning. Tyvärr utgörs dock fortfarande 83% av världens energianvändning av fossil energi, en siffra som legat still i decennier.

 

Elmarknadsanalys Juli

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies