Mina sidor

Publicerad:

Hitta din favoritkombination i årets temaplantering

I den del av Liljekvistskaparken som är Visningsträdgården har 22 små rabatter med sommarblommor samlats.

Tanken med årets temaplantering 2021 är att visa hur olika planteringarna kan bli beroende på vilka växter som planteras ihop.

För att visa på detta har varje samling av ringar tre växter som återkommer och i varje ring kombineras de med olika växter. Beroende på vilka de tre växternas
”kompisar” är i varje ring skapas olika uttryck.

Läs mer och ta del av infoblad och planteringsplan under:
Stadsmiljö -> Park -> Borlänge blommar