Mina sidor

Publicerad:

Östen Ekengren tar plats i regeringens Samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning

I början av juni utsåg regeringen Borlänge Energis styrelseledamot Östen Ekengren, att ingå som ny ledamot i Samverkansgruppen Näringslivets Klimatomställning.

Samverkansprogrammet utgår från att Sveriges roll i världens största utmaning, är att vara det goda exemplet genom att gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig minister för samverkansprogrammen välkomnar valet av Östen Esskengren som ny ledamot:

- Han har en gedigen erfarenhet och en profil som passar bra in i samverkansgruppens sammansättning samt programmets inriktning mot export av hållbara innovationer, säger han.


Östen Ekengren ser fram emot att bidra i arbetet.

- Jag brinner för att vi ska skapa hållbara klimatlösningar som vi även ska exportera. Det blir vårt viktigaste bidrag till att världen som helhet ska kunna klara klimatmålen samtidigt som vi skapar meningsfull sysselsättning i Sverige, säger han.- Vi på Borlänge Energi är självklart stolta över att ha Östen som del av vår styrelse, säger styrelseordförande Lena Lagestam. Den kompetens och det nätverk som Östen har bidrar inte bara till vårt bolag utan till hela Borlänge, avslutar hon.