Mina sidor

Publicerad:

Borlängebon har näst lägst elnätsavgift i landet

Skillnaderna mellan elnätspriserna i landets kommuner är större än någonsin konstaterar Nils Holgersson-gruppen som nu släpper den första delen av sin rapport för år 2021.

Kartläggningen av elnätspriserna visar att det mellan de tio kommuner med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer nästan 3 000 kronor per lägenhet och år. I Mölndal finns landets lägsta pris och inte långt efter, på en andra plats, återfinns Borlänge.

Peter Johansson, elnätschef på Borlänge Energi, är positiv till att branschen granskas för kundens bästa och är stolt över pallplaceringen:

– Förutsättningarna för landets elnätsbolag ser olika ut och vi har hittat den bästa formeln för just vårt område. Den höga placeringen är en bekräftelse på att vi arbetar rätt! Samtidigt som vi håller låga priser har vi bra status på våra anläggningar - det vill säga hög elsäkerhet och få elavbrott. De prisökningar som görs har sin förklaring i att vi haft väldigt låga priser historiskt. Att vi behöver justera något uppåt är för att fortsätta att säkerställa underhåll och förnyelse av elnätsanläggningarna.


* Om Nils Holgerson
HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige står bakom undersökningen.

I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

I delrapporten med elnätspriserna har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2021, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2021. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.