Publicerad

Vinster med att förpacka det brännbara restavfallet

Vi ser att andelen löst avfall i kärlet för brännbart restavfall har ökat och vill därför påminna om vikten av att det förpackas innan det slängs.

I vår avfallsinsamling, när de hushållsnära kärlen töms, märks en ökad andel löst avfall i kärlet för brännbart restavfall. Avfallet ska förpackas för att inte spridas i omgivningen vid tömningstillfället och för att underlätta hantering och god arbetsmiljö, från hämtning vid fastigheten till energiåtervinningen vid kraftvärmeverket.

Det vanligaste är att man använder en plastpåse av något slag men det går även utmärkt att använda papperspåse om den försluts tillräckligt väl. En papperspåse kan inte knytas ihop lika lätt som en plastpåse men om den inte fylls hela vägen upp kan den vikas eller knölas ihop till ett resultat som är tillräckligt bra.