Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Träspänger i Nygårdsravinen. Visar även Kraftvärmeverket Bäckelund i bakgrunden.

Borlänge Energis klimatbokslut

Tänk dig att alla som bor i Borlänge skulle avstå från att använda bilen i två år. Det motsvarar också den tillbakahållande effekt som Borlänge Energis verksamhet hade på utsläppen av klimatpåverkande gaser under 2020.

För att visa vilka effekter som Borlänge Energis verksamhet har på utsläppen av klimat­påverkande gaser upprättar vi sedan några år tillbaka ett årligt klimatbokslut. Det senaste är för 2020 och det visade som sagt att vi genom vår verksamhet förhindrade utsläpp av klimat­påverkande gaser motsvarande nästan 120 000 ton koldioxid.

Den här effekten uppstår genom att framför allt våra fjärrvärme-, elproduktions- och avfallsverksamheter genererar lägre utsläpp av klimat­påverkande gaser än de näst bästa tillgängliga alternativen gör.

Om alla vi som bor i Borlänge skulle avstå från att använda bilen i två år eller från att äta kött i fyra år skulle utsläppen skulle förstås vara lägre än de annars skulle ha varit. Men hur mycket? Jo, nästan 120 000 ton i koldioxidekvivalenter räknat. Är det mycket eller litet? Tja, det är i varje fall inte obetydligt i sammanhanget, eftersom det motsvarar drygt 25 procent av de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser Borlänge kommun. Det motsvarar också den tillbakahållande effekt som Borlänge Energis verksamhet hade på utsläppen av klimatpåverkande gaser under 2020.

Fjärrvärmens klimatpåverkan

I vårt klimatbokslut undersöker vi särskilt vilken klimatpåverkan som vår fjärrvärme har. Till alla våra fjärrvärmekunder kan vi därför säga att vår fjärrvärme fortsätter att ge lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än vad de näst bästa tillgängliga alternativen skulle göra om det var de som stod för uppvärmningen.

Om den fjärrvärme vi levererade under förra året, vilket var 353 GWh, hade ersatts med individuella värmelösningar, framför allt värmepumpar men också en och annan pelletspanna, hade utsläppen av klimatpåverkande gaser varit nästan 70 000 ton högre i koldioxidekvivalenter räknat. Det motsvarar utsläppen från omkring 65 000 personbilar under ett år.

 

Läs mer om våra Klimatbokslut

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies