Publicerad

Nya regler för företag som lämnar elavfall

Från och med nu behöver du som företagare ha med dig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall, vitvaror, kyl&frys, batterier och ljuskällor på Fågelmyra Avfallsanläggning.

Regeringen har infört nya regler för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

För dig som företagskund hos oss på Fågelmyra Återvinningscentral innebär det att du visar upp och överlämnar ett utskrivet avlämnarintyg för oss som vi scannar och sparar. Avlämnarintyget skapas på El-Kretsens hemsida där du uppmanas att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter. Intyget kommer till dig via e-post så att du kan skriva ut det, ta med det och lämna till oss.

Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Här kan du skapa avlämnarintyget:
Elkretsen - Avlämnarintyg Länk till annan webbplats.