Mina sidor

Publicerad:

Det satsas på biogas i Borlänge

Klimatklivet beviljar bidrag på ca 154 miljoner kronor för byggnation av en biogasanläggning i Borlänge. Det är Gasum, ett finskt företag som sökt pengar och vill bygga en produktionsanläggning om 120 GWh per år. Borlänge Energi har varit delaktiga då vi redan idag förbehandlar matavfallet från alla dalakommuner vid Fågelmyra avfallsanläggning. En lokal biogasproduktion innebär att biogasen och biogödseln från den produktionen på Fågelmyra kan användas lokalt i Gasums planerade anläggning. Ett av de bästa exempel på cirkulär ekonomi.

Den 16 december öppnade också Gasum en tankstation med flytande gas i Borlänge. Stationen erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Flytande gas är mycket energität och lämpar sig för fordon som i princip rullar dygnet runt. Borlänge Energi har sedan 2015 en tankstation för biogas i formen CBG, den gasen är i komprimerad gasform och mer anpassad för personbilar, lätta lastbilar, sopbilar och bussar.