Borlänge kommuns logotyp

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet är viktigt för oss på Borlänge Energi i allt vi gör. Vi har valt att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14000 eftersom det är ett kvitto på att vi lever upp till högt ställda krav. Dessutom fungerar respektive standard som stöd och hjälp i arbetet med ständiga förbättringar.

Miljö

Vår verksamhet styrs bland annat av EU:s 20/20/20-målsättning, vilket innebär att växthusgaserna ska minska med 20%, att minst 20% av energin ska vara förnybar samt att energieffektiviteten ska öka med 20% fram till år 2020. Borlänge Energi har ett stort ansvar för miljön eftersom vår miljöpåverkan är global och därför ska företaget inom alla sina verksamhetsområden bidra till att miljösituationen ständigt förbättras. Företagets medarbetare och partners ska ha aktuell kunskap om de egna verksamheternas effekter på miljön. Företagets miljöpåverkan är störst inom följande områden:

• Användning av energi och förbrukning av naturresurser
• Miljöpåverkan från anläggningar, fordon och transporter
• Användning och spridning av naturfrämmande ämnen

 

Kvalitet

Kvalitet för oss är inte bara nöjda kunder utan vår vision är att kunderna ska ha en anledning att vara stolta över oss. Vi tror att hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser bidrar till nöjda och stolta kunder. Genom vårt kvalitetsarbete/kvalitetstänkande fångar vi upp våra kunders uttalade och outtalade krav och förväntningar. Vi följer lagar och krav med god framförhållning och våra fyra ledstjärnor håller oss på rätt kurs.


Certifiering

AB Borlänge Energi med dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät är sedan januari 2001 miljöcertifierade och sedan augusti 2002 kvalitetscertifierade.

Vi har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifieringen innefattar alla våra verksamheter.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer våra standardkrav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom våra miljö- och kvalitetspolicys, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba för borlängebornas bästa.

Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här