Mina sidor

Årsrapport och hållbarhetsredovisning

Vi är Borlängebornas energibolag och därmed viktiga samhällsutvecklare. Allt vi gör, sker utifrån våra kunders och
kommunens bästa, såväl idag som för kommande generationer.

I vårt uppdrag ingår att vara förutseende, att ligga i framkant, att förebygga för att säkerställa trygga leveranser och att driva på utvecklingen för att möjliggöra ny teknik och nya innovativa lösningar.

Mest av allt märks vi i Borlängebornas vardag, där vi varje dag gör nytta.