Det är målen som räknas

Det är målen som räknas

Det finns 17 globala mål Länk till annan webbplats. för hållbar utveckling som världens länder antagit utmaningen att uppnå till 2030.
De handlar gemensamt om:

Att avskaffa extrem fattigdom.

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Att främja fred och rättvisa.

Att lösa klimatkrisen.

Det gäller hela världen - OCH det gäller oss i Borlänge!

Men det kan ju kännas ju rätt stort med 17 mål och hela världen. Vad kan vi i Borlänge göra? Kan du som Borlängebo göra något?

Förutom att vi själva på Borlänge Energi dagligen arbetar med hållbarhetsfrågorna, så vill vi inspirera och informera dig om hur det ser ur här där du bor - och kanske få dig att fundera på om du kan göra något. Vi tänker därför lyfta ett gäng goda exempel här på vad som görs.

Häng med! Filmer för varje globalt mål kommer dyka upp här på sidan under resten av året.


Ingen fattigdom


Mål 1 - ingen fattigdom
Film om Majblommans arbete

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning hjälper de barn genom sitt engagemang.

Barnkonventionen är grunden för Majblommans arbete. De samlar in pengar genom att barn och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje år. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd till och med det år då barnet fyller 18 år. Det kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp i Borlänge beror på hur många majblommor som säljs genom den lokala majblommeföreningen.

 

Ingen hunger


Mål 2 - ingen hunger
Film om REKO-ringen

Vår miljö är beroende av oss alla som verkar och bor här. Några som på ett direkt sätt påverkar vår närmiljö och vår överlevnad är våra lokala matproducenter. Det finns både smått och storskaligt jordbruk kring Borlänge och många små tillverkare av mat av olika slag runt om i Dalarna. För att våra marker ska hållas öppna och för att vi på lång sikt ska kunna säkra tillgången till mat är ett sätt att påverka – att handla direkt från tillverkarna.

REKO-ringen som vi pratat med i den här filmen är en sammanslutning av lokala producenter av mat som erbjuder direkthandel varannan vecka i Borlänge, där producenter kan sälja sina produkter utan mellanhänder direkt till kunderna – vilket ger konsumenterna en chans att köpa lokalproducerade produkter. Producenten får dessutom bara får sälja sin egen produktion, det vill säga inga mellanhänder.

Tack vare förhandsbeställningarna blir det inget spill (matsvinn), utan man har en direkt dialog mellan tillverkare och kund och levererar det som önskas.


God hälsa och välbefinnande


Mål 3 - god hälsa och välbefinnande
Film om SPES och psykisk ohälsa

Vi har pratat med Susanne från SPES och hon berättar att fler dör genom att ta sitt liv, än i trafikolyckor. Som ordförande i en anhörigföreningen SPES arbetar hon ideellt både med att ha grupper för de som mist en anhörig i suicid, alltså där en anhörig tagit sitt liv - och är kontaktperson som tar emot samtal från människor i kris. Det unika för SPES är att alla medlemmar och alla som svarar i telefon har egen erfarenhet av att har förlorat någon som tagit sitt liv. Man har även lokalföreningar och Borlänge tillhör Dalarnas verksamhetsområde.

Den psykiska ohälsan sprider sig i alla åldrar och är viktig att synliggöra.

Var uppmärksam på om en vän, någon i din familj eller kollega förändrar beteende, går igenom en jobbig fas eller händelse i livet. Genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.

Mår du själv dåligt? Håll inte dina tankar för dig själv. Det finns hjälp att få. Du är inte ensam.

www.spes.se Länk till annan webbplats.
www.mind.se Länk till annan webbplats.
www.suicidezero.se Länk till annan webbplats.


God utbildning


Mål 4 - god utbildning för alla
Film om 2047 Science center

I Borlänge har eleverna möjlighet att besöka 2047 Science Center en eller flera gånger under sin skolgång. En möjlighet att lära utanför klassrummet, på ett lite annat sätt än eleverna får kunskap till vardags. Man har fokus på de naturvetenskapliga ämnena, men får ofta med helheten i projekten. Arbetet med de globala målen på 2047 har länge varit inkluderat och en naturlig del i all undervisning och det pratas ofta om kopplingen till dem i slutet på sina projekt med eleverna.

Vi har träffat Patrik och Sara från 2047 Science Center som berättar hur deras upplägg kring utbildning av Borlänges elever ser ut och hur de arbetar med de globala målen.

Vill du ha mer information om verksamheten, besök www.2047.nu Länk till annan webbplats..God utbildning


Mål 5 - jämställdhet
Statistik att göra egna tolkningar utifrån

Vi har sammanställt vad jämställdhet handlar om och hur det beskrivs hos jämställdhetsmyndigheten. Inget konstigt, kan tyckas ganska självklart.
Men hur ser det ut i Borlänge egentligen? SCB har en del statistik vi delar med oss av i filmen – och som du själv kanske kan fundera över och dra slutsatser utifrån.

Vill du läsa mer om jämställdhet, besök www.jamstalldhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet Länk till annan webbplats.Rent vatten och sanitet för alla


Mål 6 - rent vatten och sanitet för alla
Hur har vi det med vattnet i Borlänge?

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. I många länder har man brist på vatten och avsaknad av avlopp, men hur har vi det i Borlänge? Har vi vattenbrist och behöver vara försiktiga eller har vi så det räcker? Allt regnvatten som kommer, hur tänker man kring det – och hur påverkar det samhället?

Vi har träffat Borlänges vattenstrateg, Daniel Larsson och pratar om vad vi har för utmaningar och får höra hur allt hänger ihop.

Läs gärna mer om kranmärkningen (som vi precis infört på Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen):

http://kranmarkt.se/ Länk till annan webbplats.

 

Hållbar energi för alla


Mål 7 – hållbar energi för alla
Vad tänker en nybakad student kring det här med hållbar energiförsörjning i framtiden?

Mål 7 handlar om energi och hur alla ska få tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Det finns många som arbetar för att det ska bli bättre och vi har pratat med Josef som nyligen pluggat ekonomi och energi på högskolan. Han berättar om hur han ser på det och vad han ser som det viktigaste framöver och lärdomen från hans exjobb.

Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/ Länk till annan webbplats.


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och partnerskap
Globala målen för hållbar utveckling