Mina sidor


Hållbar Arena

Ett samarbete mellan Borlänge Energi och IK Brage
...och mycket mer!

Borlänge Energi vill med samarbetet nå ut och sprida kunskap om arbetet för ett mer hållbart samhälle. Via en hållbar arena vill vi skapa samarbeten med företag, föreningar och kommunen där fokus ligger på hur vi tillsammans skapar ett bättre samhälle och en långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i många olika verksamheter. Tillsammans med IK Brages idrottsliga evenemang skapar vi ett forum för att arbeta och engagera enskilda medborgare och belysa arbetet med just hållbarhet.

Hållbar Arena handlar om att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning och att arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter.

Borlänge Energi Arena Domnarvsvallen/Hållbar Arena ska som inspirerande och informativ mötesplats, vara en katalysator för hållbarhetsarbete såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Platsen ska också vara en testarena för ny teknik och nya idéer och genom detta driva på och öka kunskapen kring hållbarhet.

  • Vi vill använda klimatsmarta energisnåla lösningar.
  • Vi vill hushålla med ändliga resurser och undvika miljöstörande ämnen.
  • Vi vill minska utsläppen till luft och vatten.
  • Vi vill skapa en sund och trygg miljö med säkra evenemang i en arena som är tillgänglig för alla.
  • Vi vill att de som nyttjar arenan ska samarbeta med sina leverantörer i hållbarhetsfrågor på alla plan.
  • Vi informerar och utbildar om de globala målen och visar på det stora i att börja i det lilla.

Det handlar helt enkelt om att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt ett tryggt välmående samhälle.