Mina sidor
Bild på en resultattavla där resultat är uppsatta.

Maxar kraften - sponsring

Vill din förening söka ekonomisk sponsring för att bli mer hållbar? I år fokuserar vi på social hållbarhet genom #snackapsykiskohälsa. Via ”Maxar Kraften” vill vi hjälpa dig som jobbar för ett bättre Borlänge.

Ansökningsperioden för 2023 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2024.

Vad får man?

När en förening blir beviljad sponsring genom "Maxar Kraften" får föreningen ekonomiskt stöd på minst 2 500 kr av Borlänge Energi.

Vilka kan söka?

Alla föreningar som uppfyller våra krav nedan kan få ekonomiskt stöd genom "Maxar Kraften". Föreningarna som får stöd väljs ut för att ge oss en så stor bredd som möjligt bland Borlängeborna.

Krav på föreningen eller organisationen

 • Föreningen ska vara verksam i Borlänge, varit aktiv i minst 3 år och ha någon form av arena/lokal. Vi sponsrar inga föreningar eller evenemang på annan ort än Borlänge.
 • Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet ska följa de riktlinjer som finns beskrivna i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Länk till annan webbplats.
 • Föreningen ska inte vara föremål för misstanke om brott eller dömda för några ekonomiska oegentligheter.
 • Föreningen ska inte ha verksamhet som kan väcka anstöt eller förekomma i sammanhang som kan uppfattas strida mot Borlänge Energis värdegrund eller på annat sätt kunna skada Borlänge Energis varumärke.
 • Vi sponsrar inte enskilda personer, artister eller elitidrottare.
 • Föreningen ska inte uppfattas tillhöra en partipolitisk organisation.
 • Föreningen måste ha ett giltigt organisationsnummer.
 • Föreningen får endast genomföra en ansökan per organisationsnummer.

Ansökan

Ansökan ska göras via formuläret på Borlänge Energis webbplats, ansökningar som kommer in på annat sätt förbises. Endast en ansökan per förening accepteras.

Ni som ansökt tidigare år har även fått ett mejl (till den e-postadress som angavs då) i samband med att ansökningsperioden öppnade, som upplysning att det kan vara dags att söka igen.

Besked

 • Besked om din ansökan är beviljad eller inte ges under april månad via e-post till den e-postadress som angetts i ansökan
 • Besked om avslag kan inte överklagas. Borlänge Energi förbehåller sig rätten att kunna avsluta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Obligatorisk sponsorträff

Borlänge Energi bjuder varje år in representanter från föreningar som beviljats sponsring till en sponsorträff. Här ger vi en presentation av Borlänge Energi, introducerar årets tema samt signerar avtalen. För att få ta del av beviljad sponsring är det ett krav att föreningen närvarar med representant med mandat att signera avtalet. Inbjudan till sponsorträffen skickas ut till den e-postadress som angetts i ansökan.

Sponsorarbetet har även i syfte att skapa gemenskap och samverkan mellan företag, kommuninnevånare och föreningsliv. Goda exempel kan komma att användas i vår marknadsföring.

Kontakt

Har du frågor kopplat till "Maxar Kraften" så kan du mejla till marknad@borlange-energi.se eller kontakta kundserivce på
0243 - 730 00.

Årets Tema - "Snacka Psykisk Ohälsa"

Målet med sponsringssamarbetet är att förmedla budskap genom olika teman som ska bidra till ökad kunskap och förändrade beteenden i frågor som är viktiga för Borlänge Energi, samt bygga relationer och skapa stolthet.

Temat för 2023 är "Snacka psykisk ohälsa", en kampanj som tagits fram av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Idag är psykisk ohälsa en av våra största folkhälsoutmaningar och forskare menar att varannan svensk någon gång i livet kommer att drabbas. Tyvärr är det många som inte vågar prata öppet om sina svårigheter och upplever att psykisk ohälsa fortfarande är tabubelagt. Syftet med kampanjen är därför att arbeta för ett samhälle där man med samma lätthet som vi pratar om snuva, kan prata om ångest, utmattning eller annat.

Vi uppmuntrar alla föreningar att uppmärksamma kampanjen samt läsa mer på RSMH:s hemsida Länk till annan webbplats.. Där finns det informerande filmer, foldrar att ladda ner och annat bra material.

Vi maxar kraften tillsammans

Med vårt sponsorskap vill vi bidra med vår kunskap och hjälpa till i arbetet mot att bli en mer hållbar förening. Detta innebär både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Om er ansökan blir beviljad ser vi gärna ett samarbete runt föreningens hållbarhetsarbete. Även om årets tema handlar om social hållbarhet så uppmuntrar vi även fortsatt arbete kring alla aspekter inom hållbarhet. Här är några andra exempel på saker som ni kanske redan gör eller som kan vara aktuella att börja med.

Tips på aktiviteter för ett förbättrat hållbarhetsarbete

 • Källsortera! Ordna kärl för restavfall, matavfall och förpackningar (plast, papper, glas och metall)
 • Minska användandet av engångsartiklar - särskilt i plast
 • Servera kranvatten istället för köpt vatten på flaska
 • Anordna klädbyte, sportbyte eller loppis
 • Uppmuntra medlemmarna att samåka till träningar, matcher och andra aktiviteter
 • Arbeta för att integration och jämlikhet ska vara självklara delar i föreningen.

Trevligt lov

Vi på Borlänge Energi vill passa på att slå ett slag för Trevligt lov.
Här har ni som förening möjlighet att göra skillnad för Borlänges alla unga och samtidigt stärka ert eget varumärke.

Vi ser positivt på ert engagemang i Trevligt lov, men det har ingen påverkan över er ansökan till "Maxar Kraften".

Läs mer om Trevligt lov hos Borlänge kommun:
Trevligt lov Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: