Borlänge kommuns logotyp
Bild på en resultattavla där resultat är uppsatta.

Maxar kraften - sponsring

Genom våra sponsringssamarbeten vill vi på Borlänge Energi visa att vi bryr oss om frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle. Genom konceptet ”Vi Maxar Kraften” vill vi dessutom ingjuta positiv energi till alla goda krafter som jobbar för ett bra Borlänge.

Vi vill att våra sponsringssamarbeten ska förstärka förtroendet för oss, bidra till ökad stolthet och dessutom fungera som en kanal för att sprida våra budskap.

Ansökningsperioden stängde den 19 mars

Vi går nu igenom ansökningarna som har kommit in och kommer därefter att lämna besked till alla föreningar.

Mål

Målet med sponsringssamarbetet är att förmedla budskap som ska bidra till ökad kunskap och förändrade beteenden i frågor som är viktiga för Borlänge Energi, samt bygga relationer och skapa stolthet.

Metod

Sponsringen ska ses som en kanal för att sprida budskap till sponsrad förenings medlemmar. Vi vill genom att synas på föreningens arena, bättre nå ut till människor i ett sammanhang där de känner sig engagerade och glada.

Möjligheter till stöd

Föreningarna som får stöd genom ”Vi maxar kraften” väljs ut för att ge oss en så stor bredd som möjligt bland Borlängeborna.

Gemensamt för samtliga är att de skall dela Borlänge Energis värdegrund.

Krav på föreningen/organisation

 • Föreningen skall vara verksam i Borlänge, varit aktiv i minst 3 år och ha någon form av arena/lokal. Vi sponsrar inga föreningar eller evenemang på annan ort än Borlänge.
 • Idrottsföreningar och föreningar med ungdomsverksamhet skall följa de riktlinjer som finns beskrivna i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.
 • Inte vara föremål för misstanke om brott eller dömda för några ekonomiska oegentligheter.
 • Inte ha verksamhet som kan väcka anstöt eller förekomma i sammanhang som kan uppfattas strida mot Borlänge Energis värdegrund eller på annat sätt kunna skada Borlänge Energis varumärke.
 • Vi sponsrar inte enskilda personer/artister/elitidrottare.
 • Föreningen skall inte uppfattas tillhöra en partipolitisk organisation.
 • Föreningen måste ha giltigt organisationsnummer.
 • Endast en ansökan/organisationsnummer.

Samarbete föreningar

Föreningarnas medlemmar ska ta del av det årliga tema som Borlänge energi har bestämt. Det kan till exempel vara nedskräpning, frågor om matavfall, energibesparing etc.

Borlänge Energi bjuder varje år in representanter från föreningar som beviljats sponsring, till en sponsorträff. Här ger vi en presentation av Borlänge Energi, introducerar årets tema samt signerar avtalen. För att få ta del av beviljad sponsring så är det ett krav att föreningen närvarar med representant med mandat att signera avtalet.

Sponsorarbetet har även i syfte att skapa gemenskap och samverkan mellan företag, kommuninnevånare och föreningsliv. Goda exempel kan komma att användas i vår marknadsföring.

 

Trevligt lov

Vi på Borlänge Energi vill passa på att slå ett slag för Trevligt lov.
Här har ni som förening möjlighet att göra skillnad för Borlänges alla unga och samtidigt stärka ert eget varumärke.

Vi ser positivt på ert engagemang i trevligt lov, men det har ingen påverkan över er Maxakraftenansökan.

Läs mer om Trevligt lov hos Borlänge kommun:
Trevligt lov

Information om ansökan

I samband med att vi öppnar för ansökan informerar vi föregående års sökande via e-post, om giltig e-post adress registrerats. Utöver e-post informeras allmänheten via vår kundtidning, annons i annonsbladet, samt på vår egen hemsida.

Ansökan skall ske via formulär på Borlänge Energis hemsida. Ansökan som inkommit på annat sätt förbises. Endast en ansökan per förening accepteras så se till att utse EN ansvarig.


Besked

 • Bedömning av ansökan och fördelning årets sponsorbudget sker sista veckan i mars.
 • Besked om din ansökan är beviljad eller inte kommer att ges under april månad.
 • Besked om avslag kan inte överklagas. Borlänge Energi förbehåller sig rätten att kunna avsluta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.


Kontaktpersoner för sponsringen är Daniel Börjesson,
E-post: marknad@borlange-energi.se

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här