Borlänge kommuns logotyp

Mer om fordonsgas

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan.

Biogasen är förnyelsebar och produceras idag i huvudsak av matavfall, avloppsslam, energigrödor och gödsel. Utsläppet av både kväveoxider och koldioxid minskar betydligt, beroende på ursprung ända upp till 90% jämfört med bensin och diesel. Naturgasen har fossilt ursprung men dess klimatpåverkan är ändå ca 30% lägre än för bensin och diesel.

När du tankar hos Borlänge Energi så har du hittills alltid köpt biogas. Vi har ansträngt oss lite extra för att alltid försöka hålla biogas vid fordonsgasmacken.

Eftersom vi ännu inte har någon biogasanläggning som producerar fordonsgas i Dalarna så köper vi biogas från i huvudsak Karlskoga.

Att köra gasbil

Gasbilar har samma typ av motor som en bensindriven bil, med skillnaden att gasbilen har två tankar, en för bensin och en för gas. Tar det ena drivmedlet slut så växlar motorn över till det andra. Bilar som körs på fordonsgas är skattebefriade de första fem åren.

Prissättning av fordonsgas

Vi vill erbjuda ett konkurrenskraftigt drivmedel med en prissättning som skall konkurrerar med de fossila drivmedlen som bensin och diesel. Vår ambition är att alltid ligga under gällande fossila priser på marknaden. Prissättningen utgår ifrån inköpspris på biogas, transportkostnader av gasen, investeringskostnad i macken.

Vi försöker också marknadsanpassa drivmedelspriset så att det är konkurrenskraftigt och tar hänsyn till omvärldens priser. Vår lönsamhet påverkas av såld volym, vi har räknat ett de tre första åren går fordonsgasmacken minus för att sen ge ett plusresultat.

Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö och hälsosynpunkt. Kanske det bästa om hela samhällets nyttor vägs samman, där vi väger in att biogasen genererar lokala jobb, fossilfritt bränsle, minskar hälsoskadliga ämnen och framförallt nyttjar vårt avfall och slam på ett bra sätt. Aktuell information om fordonsgaspriser i Sverige finns under länken www.gasbilen.se

Gasbil som tjänstebil

Du som kör en tjänstebil på gas har rätt att jämka ner nybilspriset till samma som gäller för motsvarande bensinvariant. På detta belopp räknas förmånsvärdet fram vilket sedan får reduceras med 40 %, dock högst 16 000 kr/år. Detta gäller till och med hela 2016. Skatteverket har på sin hemsida ett verktyg som gör det enkelt att beräkna förmånsvärdet för olika typer av miljöbilar. På miljofordon.se kan du även jämföra olika modeller med varandra. www.miljofordon.se

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här