Biogas - där matavfallet gör nytta

Omställningen till fossilfria drivmedel ligger oss nära. Vi på Borlänge Energi vill underlätta valet och uppmuntra alla insatser som leder till fler fossilfria fordon på vägarna.

Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö och hälsosynpunkt eftersom den är förnyelsebar och produceras i huvudsak av matavfall, avloppsslam, energigrödor och gödsel. Borlänge Energi äger Dalarnas första tankstation för gas.

Aktuellt pris

36 kr/ kg biogas

Driftinfo

Driftinformation som rör tankstationen för fordonsgas

Var ligger tankstationen?

Tankstationen ligger mellan ICA Maxi och SSAB på adress Skinnargatan.
Vägbeskrivning/karta i Google maps Länk till annan webbplats.

Så tankar du

Bankkort som används på tankstationen

 • Borlänge Energis egna kort
 • MAESTRO
 • MASTERCARD
 • VISA
 • VISA ELECTRON
 • DINERS
 • AMERICAN EXPRESS
 • JCB
 • Eskilstuna Energi och Miljö
 • Kraftringen
 • OkQ8
 • Orange Gas
 • Oskarshamn
 • St1
 • Volvo

Miljömärkning Borlänge Energis GasmackFörstora bilden

Vår vision är att det ska vara energin från ditt eget matavfall som du kör bilen på och på så sätt kunna sluta kretslopp för både energi och växtnäring.

Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö och hälsosynpunkt. Kanske det bästa om hela samhällets nyttor vägs samman, där vi väger in att biogasen genererar lokala jobb, fossilfritt bränsle, minskar hälsoskadliga ämnen och framförallt nyttjar vårt avfall och slam på ett bra sätt. Utsläppet av både kväveoxider och koldioxid minskar betydligt, beroende på ursprung ända upp till 90% jämfört med bensin och diesel. Naturgasen har fossilt ursprung men dess klimatpåverkan är ändå ca 30% lägre än för bensin och diesel.

När du tankar hos Borlänge Energi så har du hittills alltid köpt biogas. Vi har ansträngt oss lite extra för att alltid försöka hålla biogas vid fordonsgasmacken.

Eftersom vi ännu inte har någon biogasanläggning som producerar fordonsgas i Dalarna så köper vi biogas från i huvudsak Stockholm.

Vi vill erbjuda ett alternativ till fossila drivmedlen som bensin och diesel. Prissättningen utgår ifrån inköpspris på biogas, transportkostnader av gasen och investeringskostnad i macken.