Borlänge kommun

Standardbestämmelser

Som utgångspunkt gäller köprättsliga regler i Avtalslagen och Köplagen för alla våra avtal och inköp. Dessa regler kompletteras ofta med standardavtal och branschpraxis.

Bygg och anläggningsentreprenader:
Så långt som möjligt använder vi oss av de standardbestämmelser som finns framtagna inom byggbranschen och dessa är framförallt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB04) och totalentreprenader (ABT 06).

För framtagande av de administrativa föreskrifterna använder vi AMA AF 12.

Konsulttjänster:
Vid köp av tekniska konsulttjänster använder vi oss av Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) och för framtagandet av de administrativa föreskrifterna använder vi AMA AF Konsult 10.Maskiner eller annan mekanisk utrustning:

För leverans och montage av maskiner eller annan mekanisk, elektronisk utrustning använder vi oss av NL 17 eller NLM 19

Entreprenadmaskiner och transporter:
För entreprenadmaskiner och transporter använder vi Alltrans 2007 som standardbestämmelser.

IT:
För IT-tjänster använder vi oss av standardbestämmelsen Avtal 90 och dess bilagor.