Borlänge kommuns logotyp

För entreprenörer

Här kan du som entreprenör ladda hem filer med material som underlättar ditt administrativa arbete inför en upphandling. Borlänge Energi är ett bolag som lyder under LOU (Lagen om offentlig upphandling).

GIS kravspecifikation för inmätning av relationshandlingar – senast rev. 2015-02-03PDF

Arbetsmijö och säkerhetsföreskrifterPDF

Grävning i allmän mark:
De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. I syfte att förbättra planering och utförande finns Anvisningar för grävning i allmän mark.

Anvisningar för grävning i allmän markPDF

Byggnation av VA-ledningar mm:
För projektering, anläggning och underhåll av VA-ledningar inom ramen för Borlänge Energis verksamhet används Borlänge Energi VA-teknisk standard. Borlänge Energi VA-teknisk standardPDF

Förläggning av el och opto:
Arbeten med el- och optokabel/slangar ska göras enligt anvisningar för kabelförläggning Stadsnät respektive anvisningar för schakt och kabelförläggning Elnät.
Anvisningar kabelförläggning StadsnätPDF
Anvisningar för schakt och kabelförläggning ElnätPDF

Förläggning av fjärrvärme:
Byggande av och ingrepp på fjärrvärmeledningar ska göras enligt D:211 läggningsanvisningar.
D:211 läggningsanvisningar

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här