Borlänge kommuns logotyp

Att lämna anbud

Anbudsskola
För dig som inte tidigare lämnat anbud i en offentlig upphandling eller till en som bara vill ha lite tips på vägen kan vi varmt rekommendera Upphandlingsmyndighetens anbudsskola.

Vi använder oss av elektroniskt anbudsinlämnande via Tendsign.

Att tänka på vid anbudslämnande:
Skapa ett leverantörskonto kostnadsfritt på https://tendsign.com/public/register_seller.aspx

Planera ditt anbudsinlämnande:
Påbörja arbetet med anbudet i tid! Särskilt om det är första gången du lämnar anbud är det viktigt att ha gott om tid.

Fråga via Tendsign:
Läs igenom underlaget så tidigt som möjligt under annonseringstiden så att eventuella frågetecken kan rätas ut i god tid. Använd frågefunktionen i Tendsign om du undrar över något kring upphandlingen eller underlaget. Var noga med att titta igenom hela underlaget så att ni kan uppfylla alla krav i upphandlingen.

Kontrollera förfrågningsunderlaget:
Tänk på att det annonserade förfrågningsunderlaget kan komma att rättas eller kompletteras under anbudstiden. Det är ditt ansvar som anbudsgivare att kontrollera om så sker. Rättelser och kompletteringar genomförs i Tendsign.

Kontrollera ditt anbud:
Kontrollera att ditt anbud uppfyller alla ställda krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna sådan information som inte har efterfrågats.

I det fall anbudsformulär finns med som underlag, använd dem! Var noga med att svara omsorgsfullt och att fylla i samtliga uppgifter.

Inga reservationer:
Tänk på att reservationer oftast är helt otillåtna och att anbud som innehåller ändringar, förbehåll eller tillägg till kommunens avtalsvillkor (orent anbud) förmodligen kommer att förkastas enligt LOU/LUF.

Lämna anbudet i god tid:
Lämna in anbudet elektroniskt via Tendsign inom uppsatt anbudstid. Ett för sent inlämnat anbud förkastas och kan aldrig hanteras enligt LOU/LUF. Observera att vi inte kan ta emot anbud per e-post.

Om du har tekniska problem i samband med anbudsinlämnande, använd supportfunktionen i Tendsign och skicka ett meddelande för att få hjälp.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här