Borlänge kommuns logotyp

För anbudsgivare

Borlänge Energi värnar om våra anbudsgivare och vi strävar efter att vara tydliga i våra förfrågningsunderlag och att det ska vara enkelt att lämna anbud.

Vi omfattas av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) och Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145)

När ett behov uppstår av en vara, tjänst eller entreprenad så är huvudregeln att det ska annonseras ut och genomföras som en upphandling. Det innebär i korthet att vi tar fram ett underlag som beskriver det vi har behov av, minimikrav på kommande leverantör, kommersiella villkor och hur vi kommer att utvärdera anbuden. När det är klart annonseras den i TendSign (se länk till höger) och normalt får anbudsgivaren minst 15 dagars tid för att ta fram sitt anbud.

Här ni synpunkter på hur vi jobbar, våra upphandlingar eller annat så tveka inte att ta kontakt med oss. Ni når oss på inkop@borlange-energi.se eller kontakta ansvarig chef Marianne Hammarström, marianne.hammarstrom@borlange-energi.se, 0243-730 62

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten och Upphandlingsdialog Dalarna,

Välkommen att bli vår samarbetspartner!

 Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies