Borlänge kommuns logotyp

Studiebesök

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar.

Studiebesöken för skolorna arrangeras i samarbete med 2047 Science Center. Hösten 2020 anpassas besöken med anledning av coronaviruset.

Borlänge kommuns klasser behöver inte boka tider själva. Tider skickas ut till klassen ca 1 månad i förväg. Besöket bekräftas av respektive klasslärare. För mer frågor kontakta: info@2047.nu

Under respektive anläggning kan du läsa mer om besöket och få tips på hur du kan jobba vidare i klassrummet.

Kraftvärmeverket Bäckelund (Årskurs 9)

Tid: Beräknad tid: 90 minuter

Studiebesök på Bäckelunds kraftvärmeverk. Här bränns sopor för att producera fjärrvärme och elektricitet till Borlänge. Eleverna får en workshop om energi och en rundvandring i anläggningen.

Vattenverket/Reningsverket - Följ vattnets väg (Årskurs 6)

Tid: 90 min

Klasserna får besöka vattenverket i Lennhedens och avloppsreningsverket i Fagersta by. Eleverna får en rundvandring i anläggningarna. Buss hämtar och lämnar på skolan.

Fågelmyra återvinningscentral (Årskurs 3)

Tid: 90 min

Rundvandring på återvinningscentralen och en sorteringsaktivitet. Hur sorterar vi bäst och vad händer med våra sopor? Buss hämtar och lämnar på skolan.


Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies