Borlänge kommuns logotyp

Studiebesök

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar.

Studiebesöken för skolorna arrangeras i samarbete med 2047 Science Center. Hösten 2020 anpassas besöken med anledning av coronaviruset.

Borlänge kommuns klasser behöver inte boka tider själva. Tider skickas ut till klassen ca 1 månad i förväg. Besöket bekräftas av respektive klasslärare. För mer frågor kontakta: info@2047.nu

Under respektive anläggning kan du läsa mer om besöket och få tips på hur du kan jobba vidare i klassrummet.

Kraftvärmeverket Bäckelund (Årskurs 9)

Tid: Beräknad tid: 90 minuter

Studiebesök på Bäckelunds kraftvärmeverk. Här bränns sopor för att producera fjärrvärme och elektricitet till Borlänge. Eleverna får en workshop om energi och en rundvandring i anläggningen.

Vattenverket/Reningsverket - Följ vattnets väg (Årskurs 6)

Tid: 90 min

Klasserna får besöka vattenverket i Lennhedens och avloppsreningsverket i Fagersta by. Eleverna får en rundvandring i anläggningarna. Buss hämtar och lämnar på skolan.

Fågelmyra återvinningscentral (Årskurs 3)

Tid: 90 min

Rundvandring på återvinningscentralen och en sorteringsaktivitet. Hur sorterar vi bäst och vad händer med våra sopor? Buss hämtar och lämnar på skolan.

Välkomna alla elever och lärare
För att ni som grupp ska få ut så mycket som möjligt av studiebesöket hos oss vill vi i förväg dela med oss av de rutiner som gäller på vår anläggning.
Rutiner för studiebesök vid Fågelmyra (PDF-format)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här