Mina sidor

Studiebesök

Vi erbjuder alla grundskolor och gymnasieskolor i Borlänge att besöka våra anläggningar. Studiebesöken för skolorna arrangeras i samarbete med 2047 Science Center. 

Studiebesöksperioden ligger på hösten och Borlänge kommuns klasser behöver inte boka tider själva. Tider skickas ut till klassen ca 1 månad i förväg. Besöket bekräftas av respektive klasslärare. För mer frågor kontakta: info@2047.nu

Under respektive anläggning kan du läsa mer om besöket och få tips på hur du kan jobba vidare i klassrummet. Välkommen till oss!

Årskurs 3

Eleverna gör ett studiebesök på Fågelmyra återvinningscentral. Där får de en guidad visning av personal från Borlänge Energi samt en workshop om återvinning med pedagoger från 2047 Science Center. Tid för studiebesöket skickas ut ca en månad innan besöket.
Länktips före och efter besöket på Fågelmyra Länk till annan webbplats.

Årskurs 6

Vi gör en rundvandring på anläggningen i Fagersta by och får veta vad som händer med vårt avloppsvatten. Buss hämtar och lämnar på skolan. Tid skickas ut ca en månad innan besöket.
Länktips före och efter besöket på reningsverket Länk till annan webbplats.

Årskurs 9

Studiebesöket görs på plats på kraftvärmeverket eller virtuellt via VR glasögon. Eleverna får också vara med om en laboration som handlar om fjärrvärme.
Länktips före och efter besöket på kraftvärmeverket Länk till annan webbplats.

Välkommen till oss!