Borlänge kommuns logotyp

Studiebesök

Borlänge Energi välkomnar studiebesök och ser ett stort värde i att sprida kunskap kring verksamheten i syfte att bidra till ett miljö- och energitänkande.

Med anledning av Coronaviruset
På grund av rådande läge kring ökad smittrisk av Corona (covid-19) så tar vi just nu inte emot grupper. Beslutet gäller tillsvidare. När studiebesöken öppnar kommer den här sidan att innehålla en intresseanmälan.

Återkommande studiebesök för grundskolorna i Borlänge kommun arrangeras i samarbete med 2047 Science center.

Utöver skolprogrammet finns olika studiebesökspaket att välja på:

Borlänge avloppsreningsverk

Här visar vi hur vi renar och tar om hand om vårt avloppsvatten.
Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.

Lennhedens vattenverk

Här visar vi vattnets flöde från under jorden till vattenkranen.
Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.

Bäckelund/ Panna 7

Här visar vi hur det brännbara avfallet eldas och blir värme och el.
Studiebesöket tar ca 2 timmar.
Åldersgräns: Minst 13 år.

Fågelmyra återvinningscentral

Här berättar vi hur avfallet behandlas, sorteras och återvinns. På komposteringsanläggningen tar vi hand om det komposterbara avfallet.
Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.
Åldersgräns: Minst 10 år.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies