Mina sidor

Studiebesök

Borlänge Energi välkomnar studiebesök och ser ett stort värde i att sprida kunskap kring verksamheten i syfte att bidra till ett miljö- och energitänkande.

För tillfället tar vi bara emot studiebesök inom vårt skolprogram som arrangeras i samarbetet med 2047 Science Center.