Mina sidor

Flyttanmälan vid utflyttning

Ska du flytta ut från en fastighet eller vill du anmäla ägarbyte?
Vänligen fyll i formuläret nedan.

Kom ihåg att anmäla din utflytt minst 4 veckor innan utflytt. Vi tillämpar 1 månads uppsägningstid. Uppsägningstiden går att förkorta om den nya kunden godkänner att ta över abonnemanget tidigare. Vi kan dock inte registrera flyttar bakåt i tiden.

Alla fält markerade med * är obligatoriska fält som du ska fylla i.

GDPR
De personuppgifter som du lämnar i det här formuläret används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna kundanmälan. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida https://www.borlange-energi.se/om-oss/information-om-personuppgiftsbehandling
Uppgifter om fastigheten

Ange vilken bostad/ lokal som du flyttar ut från:


Ange vilken bostad/ lokal som du flyttar ut från:

Uppgifter om utflyttande kund(Ditt kundnummer står på din faktura)


Uppgifter om tillträdande kund
Observera!
Tillträdande kund ansvarar själv för att teckna sitt eget avtal.