Mina sidor
Medarbetare i kundservice.

Ska du flytta?

Här nedanför kan du se svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få när det gäller flytt.

Anmäl din flytt till oss i god tid!

Du anmäler din utflytt på Flyttanmälan vid utflytt eller genom att ringa eller mejla till kund@borlange-energi.se så registrerar vi datumet då du inte längre kommer att ha tillgång till din bostad/lokal.

Abonnemangen som sägs upp i samband med flytten är el, vatten/avlopp, fjärrvärme, renhållning samt stadsnät. Tänk på att stadsnätet även måste sägas upp till din tjänsteleverantör.

Är det någon uppsägningstid?

Ja, vi tillämpar 1 månads uppsägningstid. Uppsägningstiden går att förkorta om den nya kunden godkänner att ta över abonnemanget tidigare. Vi kan dock inte registrera flyttar bakåt i tiden.

Kostar det något att flytta?

Nej, vi har ingen flyttavgift.

Måste jag själv läsa av mina mätare för el/vatten/fjärrvärme i samband med flytt?

I de flesta fall fjärravläser vi mätarna vid flyttdagen. Är mätarna fortfarande manuellt avlästa kan vi hjälpa dig att läsa av dem kostnadsfritt.


Jag ska flytta in – hur gör jag?

Du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss för att teckna abonnemang för elnät, elhandel, vatten och avlopp, fjärrvärme, renhållning och stadsnät. För att du ska få en bra start i din nya bostad/lokal är det viktigt att du anmäler din flytt till oss, gärna i god tid före inflyttningsdatum. Använd formuläret på sidan Flyttanmälan vid inflytt

Anvisad elleverantör

Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör blir du i enlighet med 8 kap. 8 § i ellagen (1997:857) anvisad en elleverantör för att du ska kunna få el direkt när du flyttar in. Anvisat elhandelsföretag är AB Borlänge Energi. Om du inte gör ett aktivt byte av elleverantör, kommer den anvisade leverantören att fortsätta leverera el till dig.

För att byta till annan elleverantör kontaktar du den leverantör du vill ha och uppger det Anläggnings-id som står angivet på fakturan.

Har du redan flyttat in kan man byta elhandelsföretag efter 14 dagar från det att det nya företaget har kontaktats av dig.

Kontakta ditt nya elhandelsföretag och meddela att du ska byta.
Därefter behöver inte du göra något mer. Elhandelsföretaget kontaktar elnätsföretaget och meddelar bytet.