Borlänge kommuns logotyp

Bygga nytt - Buskåker

Välkommen till Borlänge! Här finns fin natur, bra shopping, intressanta sevärdheter och inte minst trevligt folk! Dessutom gör du en insats för miljön bara genom att bo eller verka här.

Samarbetet med Borlängebon inom bland annat avfall- och fjärrvärmeområdet är unikt och något vi på Borlänge Energi värdesätter högt!

Här presenterar vi viktig information gällande våra nyttor för dig som ska bygga nytt.

Följande tomter omfattas:

Tomtkarta över Buskåker

Vad behöver jag som köpare göra?

Ert nya hus behöver anslutas för vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme. Inför ert husprojekt är det är viktigt att ni tar kontakt med oss i ett tidigt skede, gärna redan när ni ansöker om bygglov. Som husbyggare betalar ni anläggningsavgift för vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme.

Vi vill gärna att ni hör av er!
För vägledning, frågor eller önskemål gällande samtliga tjänster når du våra säljare via e-post: forsaljning@borlange-energi.se eller telefon 0243-730 00.

Nödvändiga tjänster för ditt hus i Buskåker

OBS:Angivna priser avser 2021 års prislista inkl. moms.

Avfall

Ni behöver beställa hämtning av ert avfall. Årsavgift: 1955 kr
(avser standardabonnemang enfamiljshushåll 140-liters kärl).
Välkommen till Fågelmyra återvinningscentral med ditt grovavfall.

Elnät

Inför byggnation av ert hus ska ni anlita en elinstallatör som hjälper er med anslutningen till elnätet. Elinstallatörer hänvisar vi till föranmälan.nu, en kostnadsfri tjänst för effektiv hantering av ärenden.

I beställningen av anslutning till elnätet för din fastighet bifogas er situationsplan och husritning med markering var mätarskåpet kommer att sitta på huset/garaget. Anslutningsavgift till elnätet är 37 500 kr för 16-25 A. Som villakund är det vanligast med ett säkringsabonnemang på 16, 20 eller 25 A, önskar ni högre effekt anger ni det i beställningen så återkommer vi med ett pris.

Prisexempel för tariff 16 A abonnemang, årsavgift 1075 kr + avgift elöverföring 31,25 öre/kWh. Snittförbrukning om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning 5000-10 000 kWh/år. Baserat på en elförbrukning på 7500kWh ger det er en årskostnad på ca 3 400 kr.

Elhandel

Vi erbjuder konkurrenskraftiga elpriser utan bindande avtal. Vårt mest populära avtal är där vi kontinuerligt handlar el till en gemensam buffert, det kallar vi Borlängepriset. Vill du vara aktiv och bevaka marknaden för bästa pris idag, så kan det passa bättre med vårt rörliga pris.

Den el vi på Borlänge Energi säljer till dig som elhandelskund är till 100 % producerad med förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Som kund hos oss kan du därför känna dig trygg med att du gjort ett medvetet val. Vi innehar certifieringen Schysst elhandel.

Energitjänster
Framtidssäkra er villa med våra energitjänster. Vi erbjuder bl. a solcellspaneler eller laddbox för er laddbara bil. Ni kan även teckna våra trygghetstjänster Husakuten (30 kr/mån) som innebär att ni kan kontakta oss dygnet runt för akut hjälp med er fastighet och VarmVilla (100 kr/mån) för dig som fjärrvärmekund. Vilket är ert behov?

Fiberanslutning

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens kommunikation. Vi erbjuder ett öppet nät (upp till 1 Gbit/s) för Internet, tv och telefoni men även för framtida tjänster och möjligheter.

Anslutningsavgiften till Borlänges moderna stadsnät är 14 500 kr (ordinarie pris 21 000 kr). Anslutningspunkt mot Stadsnätet är optoskyddsrör (tomslang) vid tomtgräns. Byggherren bekostar och ansvarar för att tomslang förläggs på tomten och dras in till önskad överlämningspunkt i huset, t.ex. mediacentral.

I vårt öppna nät väljer ni sedan tjänster från marknadens ledande tjänsteleverantörer.
Besök sidan för Buskåker: Otto Bollings och Nils-Axels väg, på stadsnätswebben: https://www.borlangestadsnat.se/anslut/ottobolling

Fjärrvärme

Er tomt är redan från start förberedd för anslutning till fjärrvärmenätet, endast anslutningsavgift och central tillkommer:

Anslutningsavgift (servis): från tomtgräns fram till och med er villa: 50 000 kr. Fjärrvärmecentralen (avsett att värma fastigheter upp till 300 m2): Via hyresavtal 395 kr/mån eller köp för 37 500 kr. För prisuppgift gällande fjärrvärmeväxlare för hus större än 300 m2, kontakta oss.

Vid hyra av fjärrvärmecentralen står Borlänge Energi för alla framtida eventuella service eller reparationskostnader kopplade till fjärrvärmecentralen.

Prisexempel för fjärrvärme: Villa med egen värmeväxlare betalar en årsavgift på
1 355 kr. Till detta kommer årsförbrukningen för en villa är normalt 15 000 kWh, baserat på detta exempel så blir årskostnaden för fjärrvärmeförbrukningen 11 580 kr.

Vatten och avlopp

Området försörjs via kommunalt vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten). Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier.Det är drickbart direkt från källan!

Ni behöver ansöka om anslutning för vatten och avlopp.Vattenförbrukningen mäts via en vattenmätare som Borlänge Energi tillhandahåller. Ni som fastighetsägaren ansvarar för att iordningställa en godkänd vattenmätarplats.

Anläggningsavgiften och brukningsavgifter debiteras enligt innevarande års taxa.

Räkneexempel enligt 2021-års taxa för en normalvilla ansluten till de tre vattentjänsterna:

Anläggningsavgift: 140 000 kr.
Årlig brukningsavgift: 2 875 kr.
Rörlig avgift på 14.85 kr/m3 förbrukat vatten.

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies