Borlänge kommun

Naturbild från Sportfältet i Borlänge

Ska du bygga nytt?

Bara genom att bo eller verka i Borlänge gör du en insats för mijön. Samarbetet med dig som bor i Borlänge inom bland annat avfall- och fjärrvärmeområdet är unikt och något vi på Borlänge Energi värdesätter högt!

När du ska bygga nytt är viktigt det viktigt att du tar kontakt med oss i ett tidigt skede, gärna redan när du ansöker om bygglov. Detta för att underlätta planeringen av alla produkter och tjänster vi ska leverera.

Finns ditt tomtområde med här?

Buskåker

För vissa tomtområden finns särskild information framtagen.
Om din tomt ligger i någon av ovanstående områden är det den informationen som gäller. För övriga gäller den allmäna informationen.

För dig som planerar att bygga nytt

Vi vill gärna att du hör av dig för vägledning,
För frågor eller önskemål gällande samtliga tjänster når du våra säljare via e-post: forsaljning@borlange-energi.se eller telefon 0243-730 00.

Söker du mer information hittar du länkar till respektive verksamhetsområde längst ner.

Intresseanmälan Villa
Intresseanmälan Flerfamiljshus, industri och annat

Priser enligt 2022 års prislista.

Avfall

Du behöver beställa hämtning av ert avfall.
Årsavgift: 2 082 kr (avser standardabonnemang enfamiljshushåll 140-liters kärl).
I Borlänge har vi källsortering, läs gärna mer om hur du källsorterar.
Välkommen till Fågelmyra återvinningscentral med ditt grovavfall.

Elnät

Inför byggnation av ert hus ska ni anlita en elinstallatör som hjälper er med anslutningen till elnätet. I dialog med byggledaren ska byggström beställas i god tid via tjänsten föranmälan.nu

I beställningen av anslutning till elnätet för din fastighet bifogas er situationsplan och husritning med markering var mätarskåpet kommer att sitta på huset/garaget. Anslutningsavgift till elnätet är 38 125 kr för 16-25 A.
Som villakund är det vanligast med ett säkringsabonnemang på 16, 20 eller 25 A, önskar ni högre effekt anger ni det i beställningen så återkommer vi med ett pris.

Prisexempel för tariff 16 A abonnemang, årsavgift 1 150 kr + avgift elöverföring 31,25 öre/kWh. Snittförbrukning om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning 5 000-10 000 kWh/år. Baserat på en elförbrukning på 7 500kWh ger det er en årskostnad på ca 3 500 kr.

Elhandel

Vi erbjuder ett konkurrenskraftiga elpriser utan bindande avtal.
Vårt mest populära avtal är där vi kontinuerligt handlar el till en gemensam buffert, det kallar vi Borlängepriset. Vill du vara aktiv och bevaka marknaden för bästa pris idag, så kan det passa bättre med vårt rörliga pris.

Den el vi på Borlänge Energi säljer till dig som elhandelskund är till 100% producerad med förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Som kund hos oss kan du därför känna dig trygg med att du gjort ett medvetet val.
Vi innehar certifieringen Schysst elhandel.

Energitjänster

Framtidssäkra er villa med våra energitjänster. Vi erbjuder bland annat solcellspaneler eller laddbox för er laddbara bil.
Ni kan även teckna våra trygghetstjänster Husakuten (30 kr/mån) som innebär att ni kan kontakta oss dygnet runt för akut hjälp med er fastighet och VarmVilla (100 kr/mån) för dig som fjärrvärmekund. Vilket är ert behov?

Fiberanslutning

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens kommunikation. Vi erbjuder ett öppet nät (upp till 1 Gb) för Internet, tv och telefoni men även för framtida tjänster och möjligheter. Anslutningsavgiften till Borlänges moderna stadsnät är 19 000 - 21 000 kr i fokusområden. I vårt öppna nät väljer ni tjänster från marknadens ledande tjänsteleverantörer.

Fjärrvärme

Anslutningsavgift (servis): från tomtgräns fram till och med er villa: 50 000 kr.
Fjärrvärmecentralen: Via hyresavtal 395 kr/mån eller köp för 37 500 kr.
Vid hyra av fjärrvärmecentralen står Borlänge Energi för alla framtida eventuella service eller reparationskostnader kopplade till fjärrvärmecentralen.

Prisexempel för fjärrvärme: Villa med egen värmeväxlare betalar en årsavgift på
1 390 kr. Till detta kommer årsförbrukningen för en villa är normalt 15 000 kWh, baserat på detta exempel så blir årskostnaden för fjärrvärmeförbrukningen 12 295 kr.

Vatten och avlopp

Området försörjs via kommunalt vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten). Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier. Det är drickbart direkt från källan!

Ni behöver ansöka om anslutning för vatten och avlopp.
Vattenförbrukningen mäts via en vattenmätare som Borlänge Energi tillhandahåller. Ni som fastighetsägaren ansvarar för att iordningställa en godkänd vattenmätarplats. Anläggningsavgiften och brukningsavgifter debiteras enligt innevarande års taxa.

Räkneexempel enligt 2022-års taxa för en normalvilla ansluten till de tre vattentjänsterna:

Anläggningsavgift: 140 000 kr.
Årlig fast avgift: 2 995 kr.
Rörlig avgift på 15.85 kr/m3 förbrukat vatten.


Mer information

För mer information kring varje verksamhet samt blanketter och beställningsformulär, se respektive område:

Avfall & Återvinning
Elnät
Elhandel
Fjärrvärme
Stadsnät