Borlänge kommuns logotyp

Ledningskollen

Om du ska gräva någonstans ska du först ansöka i Ledningskollen för att få veta var el- och optokablar, VA- och fjärrvärmeledningar finns.

Ledningsanvisningen är gratis om du kontaktar oss minst 3 arbetsdagar innan du börjar gräva. Vid kortare framförhållning tar vi ut en avgift på 950 kr inkl. moms. Avgiften utgår även om man vill ha samma sträcka utsatt ytterligare en gång.

Begäran av ledningsanvisning gör du via Ledningskollen
Besök Ledningskollen

Om du gräver av eller skadar en kabel eller ledning kan du få betala reparationskostnaden.

Generella bestämmelser för grävning

Grävning nära ledningar

Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från markerad ledning.

Friläggning av ledningar

I de fall ledningar friläggs är det viktigt att återfyllnad kring ledningar görs på föreskriftsenligt sätt. I de fall ledningar är frilagda i samband med andra arbeten kan det behövas skyddsåtgärder runt ledningar för att minska risker för skador, kontakta Borlänge Energi i god tid för planering av skyddsåtgärder.

Luftledningar

Vid arbeten nära luftledningar är det viktigt att iaktta rätt säkerhetsavstånd till ledningarna, 2 m i höjd- och sidled vid lågspänning och 4 m i höjd- och sidled för högspänning.

Skadad ledning

Om en ledning skadas kontakta omedelbart Borlänge Energi.
Observera att elledningar som är skadade kan vara livsfarliga att vidröra, avbryt arbetena omedelbart och kontakta Borlänge Energi.

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här