Borlänge kommun

Felanmälan

Vid akuta problem gör du felanmälan dygnet runt på telefon: 0243-730 00

Om felet inte är akut fyll i formuläret:

Min felanmälan rör följande område * (obligatorisk)
Min felanmälan rör följande område

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterSkadeanmälan

Vid person- eller egendomsskada där Borlänge Energi är
ansvarig för verksamhet eller ledningsägare och om du anser att
bolaget orsakat skada genom vårdslöshet eller försummelse
(enligt skadeståndslagen).
Skadeanmälan Borlänge EnergiPDF