Borlänge kommun

Felanmälan

Vid akuta problem gör du felanmälan dygnet runt på telefon: 0243-730 00

Om felet inte är akut fyll i formuläret:

Min felanmälan rör följande område * (obligatorisk)
Min felanmälan rör följande område

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterSkadeanmälan

Vid person- eller egendomsskada där Borlänge Energi är
ansvarig för verksamhet eller ledningsägare och om du anser att
bolaget orsakat skada genom vårdslöshet eller försummelse
(enligt skadeståndslagen).
Skadeanmälan Borlänge Energi Pdf, 226.6 kB.