Borlänge kommuns logotyp

Statistikkoll

Med hjälp av våra statistiktjänster får du som kund mätvärden och statistik på den nivå och på det sätt som passar dig och din verksamhet bäst.

Mätvärden

Vi levererar detaljerade mätvärden om er verksamhets energianvändning som ni kan läsa in i era befintliga system för energiuppföljning

Energikollen

Ni får tillgång till ett webbaserat system för energiuppföljning där vi står för all mätvärdesinsamling. Även funktioner så som rapporter, larmhantering och jämförelsedata ingår.

Energicontroller

Vi förser er med rapporter och kommentarer kring er verksamhets energistatus. På så sätt hjälper vi dig att hålla koll på energianvändningen så att lämpliga åtgärder kan sättas in i tid.

Undermätning

Installation av undermätare samt ansvar för insamling och distribution av mätvärden till dig som kund.

Realtidsmätning

Vi erbjuder realtidsmätning för el, fjärrvärme och vatten. Utrustningen kopplas till befintliga mätare och möjliggör uppföljning i realtid.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies