Borlänge kommuns logotyp

Energikoll

Ta kontroll över din energianvändning. Vi hjälper dig att sätta ihop ett paket av tjänster och produkter som passar just dina behov.

Energistatus

Tjänsten är ett bra första steg i arbetet med energi-effektivisering. Vi kombinerar mätvärden ur våra system med besök i din verksamhet och jämförelser med liknande fastigheter. Energistatusen levereras i form av en rapport och är en bra grund för vidare energiarbete.

Energikartläggning

Heltäckande genomgång av verksamhetens energianvändning i förhållande till behov. Vi visar hur och var energin används. Kartläggningen innehåller förslag till åtgärder kopplade till ekonomiska kalkyler.

Projektledning

Vi hjälper er att genomföra beslutade åtgärder, antingen som projektledare eller som del i projektgrupp.

Uppföljning

Med hjälp av våra statistiktjänster följer vi upp din verk-samhets energianvändning och genomförda åtgärder.

Utbildningar

Anpassade utbildningar för t.ex. fastighetsskötare och drifttekniker.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies